Open post
link22 levererar avlyssningsskydd till advokatfirman Glimstedt

link22 levererar avlyssningsskydd till advokatfirman Glimstedt

link22 levererar avlyssningsskydd till advokatfirman Glimstedt

I en tid där digital säkerhet är av yttersta vikt, tar Advokatfirman Glimstedt ledningen genom att implementera link22s avlyssningsskydd, Shield. Med en bakgrund av framgångsrika leveranser till myndigheter och försvarsindustrin, markerar detta ett viktigt steg för link22 in i den juridiska sektorn.

Från försvar till juridik

link22 har under många år levererat avlyssningsskydd i form av Shield till myndigheter och försvarsindustrin. Denna vecka introducerades produkten till den juridiska sektorn, en annan sektor där konfidentiell information ofta diskuteras i mötesrum. Advokatfirman Glimstedt positionerar sig nu som en av branschens mest avlyssningsskyddade aktör.

I den digitala tidsåldern vi lever i är skydd av konfidentiell information viktigare än någonsin. Advokatfirmor, som Advokatfirman Glimstedt, står ständigt inför utmaningen att säkerställa att deras klientmöten förblir privata.

Avlyssningsskydd & juridik

Under leveransen diskuterades skälen till varför den juridiska sektorn vill förhindra inspelning av möten, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, via mobiltelefoner. Det handlar dels om möten med klienter, där man vill förhindra att en extern part, som kan ha kommit åt klientens mobil genom skadlig mjukvara, avlyssnar för att få ett informationsövertag. Men det handlar också om möten med motparter. Gustav Sandberg, Managing Partner på Glimstedt Östergötland, uttrycker det så här:

"Vid möten med klienter vill vi undvika risk för avlyssning om vi t.ex. diskuterar affärshemligheter. Vid möten med motparter vill vi ibland undvika risk för inspelning. Det är väldigt lätt att göra idag, en inspelning kan missbrukas och sådana risker vill vi minimera. Våra klienter förväntar sig och värderar vår konfidentialitet."

Utöver de direkta funktionella skälen till att ha avlyssningsskydd i mötesrum finns det också ett signalvärde. Målet är att både klienter och motparter ska ta möten hos oss på större allvar, samtidigt som de kan känna sig mer avslappnade.

Enkel & avancerad

Under leveransmötet beskrev Daniel Lester, Business Area Manager, hur Shield fungerar med skärt brus, gummipackning, avskiljningsmaterial, manipulationsskydd, säkerhetsnivåer med mera. Han demonstrerade också hur enkelt det är att använda produkten: Man öppnar locket, deltagarna lägger i sina telefoner och sedan stänger man locket. Telefonerna stannar i rummet, inom deltagarnas synfält, men utan möjlighet till avlyssning eller inspelning.

I en värld där information lätt kan spridas och missbrukas är det avgörande för företag, särskilt advokatfirmor, att vidta åtgärder för att skydda konfidentiell information. link22s Shield erbjuder en effektiv lösning för detta. Leveransen till Advokatfirman Glimstedt är ett steg mot att säkerställa integritet och säkerhet under möten. Med Shield kan advokatfirmor nu känna sig tryggare, med vetskapen om att deras konfidentiella möten förblir just det - konfidentiella.

Läs mer om Shield här.

Läs mer

Relaterat

Daniel Lester link22

Kontakta oss!

Daniel Lester
sales@link22.se
013-13 24 00

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev


  Open post

  En Shield-skyddad diskussion om Sveriges säkerhet

  En Shield-skyddad diskussion om Sveriges säkerhet

  Ett sekretessklassificerat möte mellan överste befälhavare och försvarsdepartementet

  Mobiltelefoner är relativt lätta att använda som ingång för att avlyssna möten. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för främmande makter som vill spionera. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

  Shield-skyddad säkerhetsdiskussion

  För att komma runt det här problemet har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield är användbar i ett möte mellan politiker och försvar.

  Överste befälhavaren håller möte med försvarsministern och två politiker från sittande regering. Ingen av deltagarna kan lämna sin telefon utom synhåll eftersom det är en säkerhetsrisk. De tar med sina telefoner in i mötesrummet och placerar dem i Shield. En av politikerna lägger dessutom sin smartklocka i Shield. Mötet är Shield-skyddad och hålls utan risk för avlyssning genom telefoner och klockor.

  Läs mer om Shield här

  Welcome Henrik Nilsson!
  Open post

  Shield förebygger insiderhandel på ett börsnoterat läkemedelsföretag

  Shield förebygger insiderhandel på ett börsnoterat läkemedelsföretag

  Informationssäker genomgång av resultatet från tester av cancermedicin på ett läkemedelsbolag med hjälp av Shield

  Mobiltelefoner är relativt lätta att använda som ingång för att avlyssna möten. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för konkurrenter som vill stjäla företagshemligheter och insidertraders som vill använda publik information innan den når allmänheten. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

  Minskar risken för insiderhandel

  För att hjälpa företag att komma runt det här problemet har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield är användbar hos ett läkemedelsföretag.

  Ett börsnoterat läkemedelsbolag håller möte för att gå igenom testresultat för en lovande cancermedicin. Testresultaten påverkar aktiekursen kraftigt och informationen är åtråvärd för insiderhandel. Deltagarna får inte lämna sina telefoner utom synhåll med risk för att den kan manipuleras med skadlig mjukvara. Innan testresultaten diskuteras placerar samtliga deltagare telefoner och smartklockor i Shield som står placerad inne i mötesrummet.

  Läs mer om Shield här.

  Welcome Henrik Nilsson!
  Open post

  Shield för informationssäkra bygglovsmöten hos kommunen

  Shield för informationssäkra bygglovsmöten hos kommunen

  En diskussion av bygglovsansökan med kraftig påverkan på aktiekursen hos ett publikt fastighetsföretag skyddas av Shield

  Kanske är telefoner en av de mest underskattade säkerhetsriskerna. De kan användas för att avlyssna möten genom appar och skadlig mjukvara som har tillgång till mikrofonen. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för insidertraders som kan använda icke-publik information och handla aktier på ett olovligt vis.

  Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

  Informationssäkra möten

  För att möjliggöra fria samtal kring sekretessklassificerad information har vi därför skapat Shield. Det är en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på hur man kan informationssäkra ett möte. Shield täpper igen en säkerhetslucka i ett mötesrum där byggnämnden håller möte för att behandla en ansökan för ett bygglov.

  Ett stort fastighetsbolag har ansökt om bygglov för ett mångmiljardprojekt. Byggnämnden ska besluta för beviljande eller avslag. Vid beviljande förväntas fastighetsbolagets aktiekurs stiga kraftigt och informationsläckage kan leda till grova insiderbrott. För att minimera risken för informationsläckage genom hackade mobiltelefoner har kommunen utrustat ett mötesrum med Shield. Alla möten som hålls i rummet kräver att deltagarna förvarar sina mobiltelefoner och smartklockor i Shield under hela mötestiden.

  Läs mer om Shield här.

  Welcome Henrik Nilsson!
  Open post

  Shield skyddar en förvärvsprocess

  Shield skyddar en förvärvsprocess

  Två stora industriföretag diskuterar förvärv i tryggt skydd av Shield

  Mobiltelefoner är en förbisedd säkerhetsrisk. Dem kan användas för att avlyssna möten genom appar och skadlig mjukvara som har tillgång till mikrofonen. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för insidertraders, konkurrenter och andra som kan ha nytta av avgörande information. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

  Shield skyddar möten ifrån informationsläckor

  För att hjälpa företag hålla säkra möten har vi därför skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield skyddar ifrån en eventuell informationsläcka och blir en viktig del av informationssäkerheten i en M&A-process.

  Två större företag från tillverkningsindustrin diskuterar förvärv. Processen pågår under 6 månader, möten hålls varannan vecka. Informationsläckage kan leda till insiderhandel vilket skulle riskera hela affären. Den ofta förbisedda säkerhetsrisken med avlyssnade mobiltelefoner stävjas med hjälp av Shield. De båda företagen bestämmer att samtliga deltagare skall förvara både mobiltelefoner och smartklockor i Shield under möten rörande den potentiella affären.

  Läs mer om Shield här.

  Welcome Henrik Nilsson!
  Open post

  Integritet och persondata skyddade av Shield

  Integritet och persondata skyddade av Shield

  En familj med skyddade identiteter träffar socialstyrelsen och kan prata fritt tack vare Shield

  Mobiltelefoner är en stor risk för personer i utsatta positioner. En hackad telefon kan röja någons identitet och avslöja var en skyddad person befinner sig. Genom placera skadlig mjukvara i en telefon kan en potentiell förövare avlyssna konversationer för att få information som kan användas mot hens offer. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

  Integritet med skyddad identitet

  För att hjälpa utsatta individer att kunna dela information i förtroende har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield blir en viktig del av en förtrolig konversation mellan det sociala skyddsnätet och en familj som lever med skyddade identiteter.

  En mamma och hennes barn lever under skyddade identiteter. En gång i månaden har de möte med det statliga sociala skyddsnätet. Dem har levt under hot under lång tid och är mycket rädda att bli hittade av en närstående. För att respektera familjens integritet och höja säkerheten vill man minimera risken som avlyssnade mobiltelefoner innebär. Under varje möte låter man därför samtliga deltagare förvara telefoner i Shield.

  Läs mer om Shield här.

  Welcome Henrik Nilsson!
  Open post

  Shield skyddar klienter hos en juristbyrå

  Shield skyddar klienter hos en juristbyrå

  Vinn förtroende med extraordinär mötesrumssäkerhet genom Shield

  Hackade mobiltelefoner kan användas för att avlyssna möten, även till synes avstängda telefoner innebär en risk. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för insidertraders och konkurrenter. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

  Skyddar klienter med smart IT-säkerhet

  För att hjälpa företag att komma runt det här problemet har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield blir detaljen som hjälper en juristfirma att vinna en viktig klients förtroende.

  Ett stort industriföretag skall välja en ny juristpartner för hantering av allt från patent till företagsförvärv och fusioner. På väg in i mötesrummet förklarar juristbyrån att telefoner är en förbisedd säkerhetsrisk. Man berättar att standardförfarandet på byrån är att låta samtliga mötesdeltagare förvara sina telefoner och smartklockor i Shield under mötestid. Beslutsfattarna på industriföretaget får direkt ett ökat förtroende för byrån och beslutar sig för att sluta ett långsiktigt partnerskap med byrån.

  Läs mer om Shield här.

  Welcome Henrik Nilsson!
  Scroll to top