Outpost PKI Tool

Allt som behövs för att hantera ett småskaligt PKI. Offline med hög assurans. Användarvänligt och helt konfigurerbart genom certifikatmallar. Med Outpost PKI tool erhålls full kontroll över användaruppgifter.

Småskaligt pki

De flesta PKI-verktyg är byggda för stora organisationer. link22s PKI Tool kommer nyckelfärdigt, med dokumentation för rutiner och utbildning. Detta för att vara det perfekt PKI-verktyget för mindre skala.

Smart card access

Outpost PKI Tool är byggt för att identifiera användare genom smartkort och begränsa åtkomst genom certifikat i era system.

Allt du behöver

I Outpost PKI Tool finns stöd för de vanligaste PKI-eventen. Inget krångel, det är bara att installera och använda direkt.

Detaljer om Outpost PKI Tool

Outpost PKI Tool har stöd för:

 • Oberoende (offline) rotcertifikatutfärdare
 • Automatisk livscykelhantering av certifikat
 • Certifikatutfärdare kan vara oberoende och frånkopplade eller direkt anslutna till IT-systemet i fråga
 • Certifikatutfärdare i flera nivåer
 • Både mjuka certifikat och certifikat baserade på kort
 • Mallar för olika typer av certifikat
 • Integration mot befintlig infrastruktur såsom VPN-lösningar
 • Begära, utfärda och återkalla certifikat i ett enkelt användargränssnitt
 • Rollseparation för administration av PKI och underliggande IT-lösning

Outpost PKI Tool levereras nyckelfärdig med:

 • En fristående dator för utfärdande av rotcertifikat.
 • 100 smartkort
 • En printer för att producera smartkort
Scroll to top