Countersign

Vissa filöverföringar behöver godkännas av en granskare innan transaktionen sker. link22 Countersign ger systemstöd för en sådan process när kraven är extra höga.

Det krävs två

Kontrasignering är en process som säkerställer att ingen enskild person kan genomföra en transaktion utan att den har granskats och godkänts av minst en annan person. Genom att kräva en signatur från ytterligare en person vid export av särskilt känsliga filer höjs säkerheten mångfaldigt. Signaturerna är knutna till användarnas certifikat. 

Mänskligt godkännande

Datorer och maskiner är mycket bra på generella och repetitiva uppgifter. Till exempel att söka igenom en fil för en specifik kombination av bokstäver och siffror. Countersign är för specialfall, när en önskad filöverföring behöver granskas och godkännas av en människa.

Så funkar link22 countersign

Countersign hur funkar det?

En granskare, vars uppgift är att granska filer som ligger för passage över ett gränssnitt, använder applikationen för att godkänna eller neka filen för export eller import. Om kontrollanten bestämmer sig för att godkänna filen använder han eller hon sitt smartkort för att signera filen. Därefter fortsätter filen till nästa steg i kedjan där den tas emot av link22 Data Guard. I det sista steget kontrollerar link22 Data Guard att filen signerats av en godkänd kontrollant.

Detaljer om Countersign

  • Grafiskt gränssnitt utvecklat med användaren i fokus, för att förenkla och effektivisera det praktiska arbetet.
  • Sömlös integration mot link22 Data Guard som säkerställer att filen har signerats av en verifierad tredje part eller enligt andra inställningar som konfigureras efter önskemål.
  • Filer skyddas med transportskydd kopplat till användarens smartkort.
  • Konfigurerad med Windows Active Directory och gruppolicy.
  • Windows 10 applikation.
  • Redo för smartkort.
  • Designat för kontrollerad överföring av filer.
Countersignature
Signature verification
Verifying signature deny
Double signature