Bruslåda

Det är enkelt att avlyssna ett möte. Att hacka en telefon är det absolut enklaste sättet att infiltrera ett möte. Vår lösning på detta problem är enkel och elegant. Shield är vår säkerhetslösning för att förhindra avlyssning i möten.

Telefoner är mikrofoner

Telefoner är en säkerhetsrisk. Även i avstängt läge kan en telefon användas för att spela in ljud. Oavsett uppsåt kan inspelningar hamna på villovägar. I varje telefon finns tredjepartsleverantörer med tillgång till mikrofonen. Någon med intresse av informationen som diskuteras kan ha hackat mötesdeltagarnas telefoner. En missnöjd anställd kan spela in samtal i syfte att själv sälja informationen. En medarbetare med finansiella problem kan agera under utpressning.

Ljudisolering & ljudmaskering

link22 Shield är en ljudisolerad och ljudmaskerande låda, designad för att eliminera risken för avlyssning. Shield placeras i mötesrum där information av känslig karaktär utbyts. Under möten lägger deltagarna sina telefoner i Shield för att kunna konversera med minskad risk för avlyssning.

Informationssäkra mötesrum

Shield är en direkt lösning. Mötesdeltagare lägger sina telefoner i Shield och mötet är säkert. Telefonerna är inom synhåll men utan inspelningsmöjlighet. I linje med SÄPOs rekommendation för skydd mot inspelning i mötesmiljö.

Säkra & fokuserade möten

Telefonens blotta närvaro är distraherande. Både telefoner som ligger synliga och telefoner som vibrerar i fickan stör deltagarnas koncentration i möten. Att säkert förvara telefoner i link22 Shield kan därför leda till mer fokuserade möten. Utöver förhöjt fokus skickar dessutom shield en viktig signal till mötesdeltagarna “Med oss ka du känna dig trygg, vi tar säkerhet och integritet på högsta allvar”. Shield höjer säkerheten, låter mötesdeltagarna fokusera, och ger ett professionellt intryck.

Byggd & certifierad i Sverige

Shield skyddar mot inspelning från två håll; ljudisolering och aktiv ljudmaskering. Shield isoleras genom flera lager material som absorberar vibrationer för att säkerställa att inget ljud kommer in i boxen. Inuti Shield spelas ett jämnt och slumpmässigt maskerande brus. Ljudet som spelas inuti Shield varierar slumpmässigt. Variationen är viktigt eftersom den gör att bruset inte kan sorteras bort i efterhand.

Pålitlig ljudisolering

Isolering. Shield är designad för att motverka att ljud tar sig in i boxen genom ljudisolerande funktioner. Samma funktioner gör att ljudet som skapas inuti Shield inte tar sig ut ur boxen. Ljudöverföring sker både genom luft och solida strukturer. Shield är byggd för att motverka ljudöverföring genom både luft och solida strukturer.

Minimera luftläckage. Luftläckage reduceras med tätning, anti-vibrationsteknologi, aluminiumlock och magnetisk låsning.

Vibrationsdämpning. Förvaringsboxen som är kärnan i Shield ramas in av silikonplattor med vibrationsisolerande effekt. Mellan silokonplattorna och ytterhöljet ligger ett annat vibrationsdämpande material. Locket är tätat med gummi och Shield står på fyra vibrationsisolerande gummifötter.

Testad. Shield är den bäst isolerade bruslådan på marknaden, på en meters avstånd avger den mindre än 23 dB(A). 1

1 Creo Dynamic AB “sound isolation and Acceptance criteria – link22 Shield”, 2017.

Avancerad ljudmaskering

Shield ljudmaskering. Det är av yttersta vikt att känslig information inte når mobiltelefonens mikrofoner. Inuti den ljudisolerade strukturen som utgör Shield, finns ett ljudsystem. Ljudsystemet består av två strategiskt placerade högtalare och en basreflexkanal.

Härma mänskligt tal. Basreflexkanalen är kalibrerad så att ljudsystemet avger ljud på låga frekvenser, vilket matchar och därmed maskerar mänskligt tal.

Randomiserat, färgat brus. För att säkerställa att maskeringsljudet inte kan identifieras och därmed skiljas från övrigt ljud spelar Shield ett randomiserat brus i tre lager. Algoritmen för ljudet består av randomiserat färgat brus samt ett flertal syntetiska röster.

Anpassningsbar. Ljudmaskeringen i Shield kan spelas på två olika volymer vilket ger säkerhetsteamet möjlighet att anpassa Shield till omgivningen.

Testad. Shield har testats i akustiklaboratorium av oberoende part. Testet bekräftar att Shield effektivt motverkar avlyssning genom bärbara enheter. Rapporten skickas på begäran.

Säker användning

Hacka Shield. Att manipulera en bruslåda för avlyssning är naturligtvis lockande för den som vill åt hemlig information.

Minimalt utrymme för manipulation. Shield har byggts och testats av cybersäkerhetsexperter. Den är designad för att minimera möjligheterna för den som vill placera inspelningsutrustning på Shield. En enkelt men mycket viktig del av kravställningen för Shield var att undvika kontaktytor i form av USB-portar eller inbyggda mikrofoner. Färg, form och material har valts för att göra det svårt att manipulera Shield utan att det märks visuellt.

Säkerhetsfunktioner

  • Indikator för strömförlust
  • Aktivt ljusindikatorsystem
  • Etiketter för intrångsdetektering
  • Kensington-låsport
Daniel Lester - Business & Marketing Manager, Business Area Manager Solutions

Prata med mig om
avlyssningsskydd

Detaljer om Shield

Bruslåda dimensioner

Dimensioner (BxDxH):
340x278x136

Inre dimensioner (BxDxH):
300x190x70

Strömtillförsel:
110V eller 240V

Rum för 12 enheter

Shield finns för att reducera risken för avlyssning. Med en vanlig mobiltelefon är det idag möjligt att avlyssna och spela in ljud från möten där känslig information diskuteras, även om telefonen sätts i ett viloläge. En inspelning som ska vara grund för minnesanteckningar kan enkelt komma på avvägar och spridas till obehöriga. Med dagens teknik är det också möjligt för obehöriga att manipulera mötesdeltagares mobiltelefoner och på så sätt avlyssna möten. Shield är en ljudisolerad s.k. bruslåda, med plats för flera mobiler och surfplattor. Den ger dig ett starkt avlyssnings- och övervakningsskydd, och skapar trygghet för alla dina mötesdeltagare. Shield bidrar också till att möten blir effektivare eftersom telefoner tenderar att stjäla sinnesnärvaro. Bolag och myndigheter som väljer Shield gör det också för att gesten i sig signalerar att integritet och säkerhet tas på största allvar.

Bolag eller myndighet med säkerhetsskyddsavtal förväntas kunna erbjuda möten där risken för avlyssning är reducerad. Även aktörer med färre uttalade förväntningar på minimerad risk för avlyssning intresserar sig för Shield. Det kan vara myndigheter, kommuner, jurister, säkerhetsbolag, ambassader med flera.

Mötesdeltagarna.

Minimera avlyssning och distraktion vid möten. Shield signalerar också att integritet och säkerhet tas på allvar.

Till synes “avstängda” telefoner kan startas utan beröring och innehålla ”skadlig” mjukvara. En person som medvetet vill spela in mötet kan dessutom lätt säga att telefonen är avstängd utan att den faktiskt är det.

Det går bra att förvara telefonerna på en annan plats under mötet. Det är till exempel vanligt med ett skåp utanför mötesrummet eller i receptionen. Vi har dock upptäckt att personer som deltar i känsliga möten ogärna lämnar sina telefoner utan uppsikt. Då krävs det att lösningen finns i rummet.

Nej men utifrån ser det dock så ut. Det är en mycket lättanvänd och diskret produkt som passar i ett mötesrum. Shield har gott om plats för surfplattor och telefoner. I lådan finns en högtalare som skickar ut brus. Telefonerna läggs i lådan, och locket stängs. En grön lampa indikerar sedan att lådan är på och att avlyssningsmöjligheten därmed reducerats.

Shield och en sladd. Placera den i mötesrummet, sätt i sladden och kör helt privata möten. Förutom själva bruslådan levereras även en användarinstruktion som kan sättas upp bredvid lådan.

Sätta i sladden, lägga i telefonerna och stänga locket. En mycket enkel lösning.

Ingen lösning är helt säker men vi vill tro att detta eliminerar risken för avlyssning genom telefoner. Något vi anser vara den största risken vid ett möte.