Secure Access Client

link22 Secure Access är en enkel och säker lösning för den moderna digitala arbetsplatsen. Stärk din remote desktop environment genom att integrera Role-based Rollbaserad åtkomstkontroll via link22 Secure Kiosk-applikationen.

Role-based Access Control

Vi tillför autentisering och behörighetskontroll för säker åtkomst, se Secure Access som ett extra lager säkerhet framför din IT-miljö.

Kiosk Mode

Secure Access Client tillåter användaren att initiera en begränsad mängd sessioner mot den centrala IT-miljön. t.ex. en distanssession mot en eller flera virtuella skrivbordsmiljöer.

Förstärk din remote desktop-miljö

Fjärråtkomst över internet kräver kryptering. Olika organisationer har olika krav på säkerhet. Secure Access Client kan samarbeta med vilken krypteringslösning som helst.

Enkel att administrera

Kioskläge på en dator förenklar användarupplevelsen och effektiviserar administrativa uppgifter. Det begränsar åtkomsten till specifika funktioner, vilket minskar fel och obehörig åtkomst. För administratörer erbjuder det effektiv enhetshantering och förbättrad säkerhet genom att begränsa användares åtkomst. Sammantaget optimerar kioskläget produktiviteten och säkerheten för både användare och administratörer.

Designad för säkerhet

Klienter ansluter till centraliserade servrar och minskar därmed lokal datalagring och bearbetning, medan kiosk-läge begränsar åtkomst till specifika funktioner och därmed minskar risken för obehöriga åtgärder och skadlig kod. Centraliserad hantering och strikta åtkomstkontroller skapar förbättrad säkerhet för organisationer som vill skydda sina data och system effektivt.

Skalbar

Denna lösning är skalbar då den enkelt kan anpassas för att möta ökade krav och behov över tiden. Genom att implementera kiosk-läge på fler enheter kan organisationer expandera och växa utan att förlora säkerheten och effektiviteten i systemet.

DETALJER OM LINK22 SECURE ACCESS Client

Secure Access Client är en applikation som visar resurser, fjärrskrivbord och program som användaren har behörighet att komma åt. link22 Secure Access Client används för att starta fjärrsessioner med datorer och även för att starta program. Användaren kan bara starta fjärrsessioner och program som de har behörighet till.

Kioskläge
Secure Access Client är konfigurerad för att visa resurser, det vill säga applikationer som användaren har åtkomst till och kan köra. Resurser kan göras tillgängliga beroende på från vilken plats användaren ansluter, eftersom olika platser kan begränsas till en specifik klassificeringsnivå.

Informera användare
Administratörer kan informera kring operationella händelser som planerat underhåll eller driftstörningar.

Lättanvänt användargränssnitt
Vi har tagit bort allt utom det viktiga. Det är intuitivt och flexibelt.

Stod för PKI
Kompatibel med smartkortslösningar.

Härdade skärminställningar
Användaren kan hantera skärminställningar utan att få tillgång till windows inbyggda inställningar, eftersom det skulle bryta säkerhetsisoleringen