Small Enterprise PKI

Äntligen ett PKI för mindre och mellanstora företag. Allt som behövs för att hantera ett småskaligt PKI. Användarvänligt och helt konfigurerbart genom certifikatmallar.

Småskaligt PKI

De flesta PKI-lösningar är byggda för stora organisationer. link22 har tagit fram en lösning för mindre organisationer som har höga krav på sin säkerhet.  link22’s PKI-lösning kommer nyckelfärdig, med dokumentation för rutiner och utbildning.

Smart card access

PKI-lösningen är byggd för att identifiera användare användare genom smartkort och begränsa åtkomst genom certifikat i era system.

Allt du behöver

I PKI-lösningen finns stöd för de vanligaste PKI-eventen. Inget krångel, det är bara att installera och använda direkt.

Detaljer om PKI-lösning

PKI lösning har stöd för:

 • Oberoende (offline) rotcertifikatutfärdare
 • Automatisk livscykelhantering av certifikat
 • Certifikatutfärdare kan vara oberoende och frånkopplade eller direkt anslutna till IT-systemet i fråga
 • Certifikatutfärdare i flera nivåer
 • Både mjuka certifikat och certifikat baserade på kort
 • Mallar för olika typer av certifikat
 • Integration mot befintlig infrastruktur såsom VPN-lösningar
 • Begära, utfärda och återkalla certifikat i ett enkelt användargränssnitt
 • Rollseparation för administration av PKI och underliggande IT-lösning

 

PKI lösning levereras nyckelfärdig med:

 • En fristående dator för utfärdande av rotcertifikat.
 • 100 smartkort
 • En skrivare för att producera smartkort