Säker åtkomst

Komplett åtkomst, begränsad åtkomst, rollbaserad åtkomst, distansarbete, arbete på plats, ingen åtkomst, temporär åtkomst, multifaktorautentisering(MFA)… Anpassa ditt digitala landskap efter dina behov. Ge anställda, partners, kunder och andra aktörer precis rätt åtkomst genom att nyttja link22 produkter inom åtkomstsäkerhet. Lägg bördan av tillit på systemet, inte på människor.

Hanterat från insidan

Du bestämmer vem som har access till vad och när. Ingen tredje part finns mellan dig och dina känsliga tillgångar. För att snabbt kunna upptäcka obehörig åtkomst tillhandahåller lösningarna säkerhetslogga. Precis som åtkomstsäkerhet skall vara.

Säkert på distans

Våra produkter inom säker åtkomst är byggda med stöd för en flexibel arbetskultur. Vi kallar det för Outpost Access Terminal, en tunn dator för den mobila användaren. Med möjlighet att ansluta den tunna klienten till produkter för säker kommunikation finns ett bra skydd för arbete på distans.

Inga fler lösenord

Våra system ger er full kontroll över era certifikat. Dessutom blir lösenord ett minne blott, vilket är uppskattat på alla arbetsplatser.
Marcus Ekbäck - Business Area Manager CDS

Prata med mig om
säker åtkomst