Krypterad filöverföringsdator

Synkronisera stora mängder känslig information mellan två geografiska platser.

Säker delning

link22 Filesync låter dig dela stora mängder filer mellan geografiska platser över internet via VPN. Genom innovativ integration av kommersiella lösningar och godkända kryptosystem kan stora mängder säkerhetsklassificerade uppgifter delas säkert mellan myndigheter, företag eller militära enheter på ett säkert sätt.

Flexibel säkerhet

Välj säkerhetsnivå baserat pårisken för att er information ska bli stulen, manipulerad eller förstörd, samt de lagkrav ni står inför. Säkerhetsnivån justeras huvudsakligen genom val av VPN-lösning och autentiseringsmetod.

Hanterar dålig anslutning

Filöverföring av den här typen tar tid om det är riktigt stora datamängder. Överföringen är beroende av anslutning, men alla anslutningar bryts med jämna mellanrum. link22 File Sync detekterar kommunikationsproblem och fortsätter brutna överföringar så snart anslutning återupptas.