Data Diodes

Datadioder säkerställer enkelriktad datatrafik mellan domäner. link22 Data Diode Zero är en mycket prisvärd produkt som ger separation av nätverk med hjälp av en intern enkelriktad optisk fiber.

Säkerhet genom hårdvara

Datadioder är ett enkelt men kraftfullt verktyg inom cybersäkerhet som skapar segmentering och avskilda nätverk. En fysisk datadiod överför information med ljus genom en enkelriktad optisk fiber. Dioden fungerar därför som en backventil med ett flöde i endast en riktning. Eftersom diodens säkerhet bygger på den fysiska hårdvaran och dess optiska länk har den inte heller några sårbarheter i mjukvara.

Säkerhet för kritisk infrastruktur

Datadioder är mycket lämpliga att använda tillsammans med kritisk infrastruktur (OT) och kontrollsystem (ICS). Dioden ger säker envägskommunikation där information som t.ex. loggar, larm och historiska data kan exporteras, fortfarande med full trygghet om ingen väg i andra riktningen öppnas för angrepp.

link22 Data Diode Zero

Data Diode Zero är troligen den mest kostnadseffektiva riktiga hårdvarudioden på marknaden. Den har en optisk hårdvaruseparation som säkerställer enkelriktad datatrafik. Trots sitt enkla format är den kraftfull och pålitlig och lämplig för nätverkssegmentering och skydd av kritisk infrastruktur.

Skalbar säkerhet

Vår kostnadseffektiva Data Diode Zero gör det möjligt att använda flera dioder i infrastrukturen utan att kostnaden blir för stor. Dioderna kan användas för segmentering av nätverk, för att enkelrikta trafik från OT-nät till IT-nät, för att skydda offline-backuper m.m.

I många fall är en datadiod en bättre och mer kostnadseffektiv lösning än en brandvägg. En hårdvarudiod kräver inte heller någon hög kompetens för konfiguration.

Flexibilitet

Data Diode Zero stödjer datatrafik i en riktning över UDP (User Datagram Protocol). 

För att erbjuda maximal flexibilitet så är Data Diode Zero en renodlad hårdvarudiod som kan kompletteras med fristående mjukvara för att hantera mer komplexa protokoll och filflytt. Det ger kunden maximal flexibilitet att välja de komponenter som möter kraven i just deras verksamhet och IT-nät. Det ger också flexibel skalbarhet över tid. 

Elegant och praktisk

Data Diode Zero har en liten formfaktor och elegant hölje i borstad metall. Det lilla formatet gör att dioden i princip sitter som en adapter på nätverkssladden.

Formfaktorn gör att den passar bra i många olika miljöer – den kan användas i kontorsmiljö men tack vare det lilla formatet är den också smidig att använda i serverrum tillsammans med utrustning i rack samt apparatskåp.

Detaljer om Data Diode Zero

Data Diodes konfidentialitet

Data Diode Zero kan vara en enkelriktad brygga som låter data flöda från ett öppet system in i ett slutet system, exempelvis för att hantera konfidentiell information på ett säkert sätt. Informationen har sedan ingen väg ut från det stängda systemet eftersom optiken i dioden inte låter skicka data(ljus) i motsatt riktning.

Exempel på användning:

 • Import av konfidentiell dokument och filer.
 • Import av nödvändiga mjukvaruuppdateringar.
Data Diodes integritet

Med Data Diode Zero kan information skickas från ett slutet system till ett öppet system utan att det slutna systemet öppnas för mottagande av information. Export av data blir möjlig samtidigt som intrång förhindras.

Exempel:

 • Enkelriktning av trafik mellan OT och IT.
 • Export av PLC-läsning i system som är delar av kritisk infrastruktur.
 • Skydd av data som skickas till en logserver.
 • Säkrare än en brandvägg.
 • Fysisk enkelriktning av datatrafik via intern fiberoptisk länk.
 • Protokoll: Ethernet & UDP.
  Komplettera med separat mjukvara från link22 för stöd av andra, högre protokoll och transfer av filer.
 • Hastighet: Upp till 1Gbit/s (UDP).
 • Interface: RJ45/Ethernet in och ut.
 • Ingen konfiguration.
 • Mått (BxHxD): 6 cm x 3 cm x 8,1 cm.
 • Vikt: 140g.
 • Hölje i metall.
 • Avsedd temperatur för användning: +10 °C to +40 °C.
 • Godkännande: CE.
 • Levereras med AC/DC EU (CE) kraftenhet, SWI5-5-E, 90-264V.

link22 erbjuder även datadioder med andra formfaktorer för montering i rack, DIN-skena mm. som en del av vårt erbjudande inom Cross Domain Solutions. Detta sker i samarbete med utvalda partners.

Kontakta link22 för mer information.