Tunn dator

För datorn på kontoret som delas mellan medarbetare med olika åtkomsträttigheter.

En säker portal i ditt kontor

Outpost Access Terminal är vårt sätt att möta behovet för tunna klienter, anpassad för en stationär dator i er kontorsmiljö. Outpost Access Terminal ger rollbaserad åtkomstkontroll. Det vanliga Windows-skrivbordet ersätts med en avskalad vy där användaren ser de applikationer hen är auktoriserad att använda. I normalfallet innebär det ett antal länkar till virtuella skrivbordsmiljöer.

Tillgång till det viktigaste

Outpost Access Terminal ersätter det traditionella skrivbordet och låter användaren se de applikationer och virtuella skrivbord hen har åtkomst till. Klienten körs i kioskläge och tar över hela skärmen. De resurser som användaren har åtkomst till är alltid virtuella i form av en strömmad bild från ett datacenter.

Hur funkar Outpost Access Terminal

1 – Hardened tunna dator

Link22 har låst ner hårdvaran med svenska regeringsstandarder, vilket inkluderar konfigurations grupppolicys, säkerhetsloggar, tjänster och mer.

2 – Kiosk applikation

Link22 Secure Access Client är installerad på den tunna klienten och konfigurerad för att begränsa åtkomsten till specifika domäner eller applikationer.

3 – Central hantering

link22 Outpost Manager är en applikation installerad på den centrala servern som hanterar åtkomst, användare och grupper i systemet. 

Detaljer om Outpost Access Terminal

Kioskläge
Från Outpost Access Terminal tillåts användaren initiera en begränsad mängd sessioner mot den centrala IT-enheten. T.ex. en distanssession mot en eller flera virtuella skrivbordsmiljöer.

Ingen lokal lagring
Outpost Access Terminal lagrar ingen information lokalt. Detta uppnås genom att använda Microsoft Windows-lösning för tunna klienter.

Central hantering
Outpost Access Terminal hanteras centralt från Outpost Manager. Outpost Manager är byggd på Microsoft Server med Active Directory aktiverat, härdat och anpassat för att hantera central av;

  • USB-enheter,
  • användarhantering
  • klienter för åtkomst
  • nätverksaccess

Redo för PKI
Outpost klient kommer med inbyggd smartkortläsare.

Central administration
Applikationer konfigureras centralt genom Outpost Manager. Outpost Manager är byggd på Microsoft Server med Active Directory aktiverat, härdat och anpassat för att hantera en säker åtkomstlösning.

Informera användare
Administratörer kan informera om operationella händelser som planerat underhåll eller driftstörningar.

Lättanvänt användargränssnitt
Vi har tagit bort allt utom det viktiga. Det är intuitivt och flexibelt.

Dokumentation
Lösningar levereras med användarhandbok, administratörsguide, ITSS-dokumentation och utbildningsmaterial.

Tunn klient skärm

Säker åtkomst