Partners

Världen är full av kompetenta och kreativa människor som bygger fantastiska produkter. Vi tror inte att något enskilt cybersäkerhetsföretag kan leverera bäst produkter så länge det finns aktörer som samarbetar. Vi tror att partnerskap är en nödvändighet för att ligga i framkant och leverera det bästa till våra kunder. Vi lär oss också av samarbeten. Vi söker aktivt partnerskap och är öppna för förslag och idéer.

Norska Fence nordic är ett informationssäkerhetsföretag som delar våra utmaningar. I många områden överlappar vi varandra helt samtidigt kompletterar dem oss i många andra områden. Det här partnerskapet breddar vår generella kompetens och låter oss leverera bättre lösningar till en bredare målgrupp.

Mer om Fence Nordic

Nextcloud levererar marknadsledande samarbetsplattformar för molnlösningar som företag eller organisationen i fråga själva hostar. Det här gör dem till en perfekt partner och ett mycket givande komplement till många av våra lösningar.

Mer om Next Cloud

eTrace är specialister inom digital kriminalteknik, policyrelaterad cybersäkerhet, säkerhetstestning och sårbarhetsbedömning. De har vunnit tillit hos myndigheter, försvarsindustrin, den privata sektorn och fler.

Mer om eTrace

Tutus är en cybersäkerhetsföretag med inriktning på informations- och kommunikationssystem. Vi har liknande kunder och möter samma typ av utmaningar.

Mer om Tutus

Glasswall är experter på inspektion av filer. Dem levererar lösningar för att inspektera filer, applicera standarder och policies för generell filhantering. Detta kombinerar dem med ett unikt skydd mot så kallade Zero-day malware-attacker. Vårt arbete med Glasswall möjliggör en ny typ av konversation med våra kunder. Tack vare detta samarbete kan vi lyfta cybersäkerhetsfrågan till ledningsnivå.

Mer om Glasswall

2makeIT besitter expertis och erbjuder certifieringar av produkter och tjänster som rör IT-system och IT-infrastruktur. De riktar sig främst till dataintensiva företag och organisationer. Deras kunder är i behov av mycket säkra IT-lösningar samtidigt som de måste leva upp till strikta lagar och riktlinjer.

2makeIT har en bred portfölj av specialbyggda lösningar och produkter. De agerar som en värdeskapande länk mellan tillverkare och konsumenter med huvudsakligt syfte att säkerställa att kunderna får tillgång till lösningar som möter deras funktionella behov och deras ackrediteringskrav. 2makeIT säkerställer också att inblandade parter tar nödvändigt ansvar.

Mer om 2makeIT

Veeam levererar en plattform som moderniserar backuprelaterade funktioner. De, accelererar därmed rörelsen mot hybridmolnet samtidigt som de skyddar data. Veeam-plattformen kompletterar många produkter och har är lätt att integrera. Produkten är en del av ett större ekosystem.

Mer om Veeam

Har du ett förslag på partnerskap?

Kontakta oss!

    Scroll to top