Härdad dator

På link22 specialiserar vi oss på att utveckla härdade klientlösningar som följer de strikta reglerna som föreskrivs av Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och andra myndigheter. Våra omfattande lösningar uppfyller inte bara de högsta kraven utan även kombinerat med god användarvändarvänlighet. De inkluderar även dokumentation, support och regelbundna säkerhetsuppdateringar.

Härdad

Vi härdar våra datorer för att de ska ge optimalt skydd i varje situation. Genom att använda grupppolicys, hantera tjänster, konfigurera BIOS-inställningar, noggrant välja hårdvara och övervaka säkerhetsloggar har vi skapat en robust och säker miljö för våra användare. Vår strategi innefattar noggranna åtgärder för att minska sårbarheter och förbättra motståndskraften mot potentiella hot.

Dokumentation

Välstrukturerad dokumentation är avgörande för användarnas upplevelse. Våra lösningar levereras med användarhandbok, administratörsguide, ITSS-dokumentation och utbildningsmaterial. Denna dokumentation ger nödvändig vägledning för användning, konfiguration och support, vilket säkerställer en smidig implementering och effektiv drift.

Support

På link22 erbjuder vi en professionell support. Vårt supportteam hjälper till med tekniska frågor, konfigurationsvägledning och strategisk rådgivning för att maximera nyttan med våra lösningar. Varje kund får ett personligtet bemötande och svar med hög teknisk kompetens. Med link22 som partner kan du lita på att du får riktigt bra support för att möjliggöra ett bra stöd för ert införande och framtida driftansvar.

Daniel Lester - Business & Marketing Manager, Business Area Manager Solutions

Prata med mig om
Härdad Dator