Följ MSBs riktlinjer och höj er cybersäkerhet med enanvändarsystemet Outpost

I en värld där cybersäkerhetshot ständigt utvecklas, står myndigheter och organisationer inför utmaningen att skydda känslig information samtidigt som de uppfyller stränga regelverk. Rapporten; Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! Hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lyfter fram behovet av förstärkta säkerhetsåtgärder för kritiska sektorer. link22:s produkt Outpost erbjuder en robust lösning för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå och regelverksföljsamhet.
Följ MSBs riktlinjer och höj er cybersäkerhet med enanvändarsystemet Outpost

En översikt av utmaningarna

Enligt MSB-rapporten är det av yttersta vikt att myndigheter och organisationer som hanterar kritisk information säkerställer högsta möjliga skydd mot cyberhot. För att möta dessa krav krävs verktyg som kan hantera och skydda information på ett säkert och effektivt sätt utan att kompromissa med tillgängligheten.

Outpost: Lösningen för säker informationhantering

Outpost är en fristående arbetsstation som är utformad för att möjliggöra helt offline-arbete med känslig information. Detta innebär att användarna kan arbeta med sina uppgifter utan att vara uppkopplade till internet, vilket minskar risken för cyberattacker signifikant. Produkten är speciellt framtagen för att passa organisationer som behöver hög säkerhet i hantering av kritiska data, såsom myndigheter som arbetar under de regelverk som MSB-rapporten beskriver.

Outpost & regelverksföljsamhet

Outpost stödjer direkt de krav som ställs i regelverken genom att erbjuda:

  • Ökad säkerhet: Genom att arbeta offline skyddas kritisk information mot externa hot.
  • Dataintegritet: Information förblir oförändrad och säker från obehörig åtkomst.
  • Compliance: Möter specifika krav på informationssäkerhet som ställs av olika regelverk.

 

Dessa egenskaper gör Outpost till en idealisk lösning för organisationer som måste navigera i komplexa regelverk och samtidigt skydda sin känsliga information.

Följ MSBs riktlinjer och höj er cybersäkerhet med enanvändarsystemet Outpost

Boka en demo idag

För att fullt ut förstå hur Outpost kan transformera er organisations cybersäkerhetsstrategi, erbjuder link22 möjligheten att boka en personlig demo. Upptäck hur ni kan förbättra er säkerhetsposition samtidigt som ni uppfyller regulatoriska krav. Boka en demo för att lära er mer och se hur vi hjälper andra att tackla samma utmaningar som ni står inför.

Skydda känslig information och förbättra efterlevnaden av regelverk med link22:s Outpost. En lösning designad för att höja säkerheten i era mest kritiska verksamhetsprocesser. Välj säkerhet. Välj Outpost.

Daniel Lester - Business & Marketing Manager, Business Area Manager Solutions

Kontakta oss!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev