Secure Print

link22 Secure Print säkrar en av de svaga punkterna i ditt IT-system utan att kompromissa med användarvänlighet. Den möjliggör kontrollerade och spårbara utskrifter även från en säker avskild miljö.

Konfidentiellt

link22 Secure Print ställer utskrifter i kö tills rätt smartkort placeras mot skrivaren. Produkten kombineras enkelt med Data Guard och Data Diode Zero för att säkerställa att utskriftssystemet följer er företagspolicy.

Användarvänligt

link22 Secure Print låter användaren skriva ut från vanliga applikationer i den avskilda miljön. Produkten är anpassad efter normalt användande för att minimera eventuell inlärningskurva. Användarna kan göra precis som vanligt, i ett mycket säkrare system.

Säkert

Använd link22 Secure Print i kombination med Data Guard och Data Diode Zero för att stärka en av de, generellt sett, svaga punkterna i varje IT-system. En utskrift behandlas som en export av dokument, samma granskning och policys gäller.

Så fungerar link22 Secure Print

Secure Print hur det funkar

link22 Secure Print fungerar som en vanlig skrivare i användarens datormiljö. Detta gör att Secure Print kan användas med alla applikationer som har utskriftsmöjlighet. Utskriftsfilen krypteras och signeras med ett smartkort innan den skickas till utskriftskön. 

Secure Print är kompatibel med Data Guard som granskar och stoppar dokument enligt definierad policy. På så sätt skyddar Secure Print och Data Guard mot informationsläckage via utskrift. Om utskriftsfilen passerar Data guard är filen godkänd för utskrift från alla anslutna utskriftsstationer i systemet. Utskriftsfilen ligger krypterad i en utskriftskö och dekrypteras först när användaren som initierat utskriften håller sitt smartkort mot skrivaren.

Detaljer om Secure Print

Utöver säkerhet med kryptering, Data Guard och smartkort kommer link22 Secure Print med följande funktioner:

  • Pull print – den fysiska utskriften sker inte förrän användaren har autentiserat sig vid stationen ansluten till den fysiska skrivaren.
  • Användaren behöver inte välja skrivare i datorn, hen går istället bara direkt till den skrivare som önskas.
  • Minskad total utskriftsvolym.
  • Kompatibelt med alla skrivare.

Varje utskrift signeras och krypteras med användarens smartkort direkt i arbetsstationen. Utskriften förblir skyddad hela vägen tills användaren har den fysiskt i sin hand. Dekryptering av filen sker först när användaren håller sitt smartkort mot skrivaren. Skrivaren är fysiskt ansluten till utskiftsstationen vilket innebär att utskriften inte heller exponeras mot nätverket.

När Secure Print används tillsammans med link22 Data Guard granskas utskriften liksom en filexport. Utskrift medges endast om det är tillåtet enligt aktuella policys.

På arbetsstationen ser användaren en virtuell skrivare vid namn “link22 Secure Print”.

Secure Print - En virtuell printer

Användaren väljer skrivare och blir sedan ombedd att signera med sitt smartkort. Vid signeringstillfället krypteras utskriften och skickas för utskrift. Användaren går sedan till någon av de tillgängliga fysiska skrivarna för att skriva ut sitt dokument. Om dokumentet t.ex. är av A3 storlek går användaren till en av de skrivare som har stöd för A3.

Utskriftsstationen är en tunn klient där vår lättanvända exportapplikation körs. Användaren sätter i sitt smartkort och anger sin pin kod. Utskrifterna dyker sedan upp i en prydlig kö på skrivarens display.

Secure print - Release station
Secure print - Release station

När en utskrift valts kan användaren justera inställningar beroende på skrivarfunktionalitet.

Windows 10 eller Windows Server 2016 Desktop Experience.

  • Minst en lokal skrivare ansluten och konfigurerad i Windows.
  • Ansluten smartkortläsare.
  • Standard PC.