Transfer Applications

Användarvänliga applikationer som gör det möjligt för medarbetare i organisationen att själva importera och exportera filer till och från en säker domän. Säkert, spårbart och med uppfyllda policies. Nu kan säkerhet skala ut i organisationen och det går på riktigt att arbeta i segmenterade nätverk.

Maximal säkerhet

link22:s serie av klientapplikationer gör säkerhet enkelt för medarbetarna. Designat för att vara enkelt att använda med ett grafiskt gränssnitt som kräver ingen eller minimal träning. Fullt integrerat med PKI.

Import & Export Client

Klientapplikationer för import och export av filer. Applikationerna körs normalt i kioskläge vid systemets yttersta gräns och används för import och export av filer. Exempelvis från/till USB-minnen.

Send & Receive Client

Klientapplikationer som låter användaren skicka och ta emot filer från sitt skrivbord inuti ett säkert IT-system. 

Säkerhet

link22 Transfer Applications är en del av erbjudandet inom Cross Domain Solutions. Applikationerna gör det möjligt för användarna att arbeta säkert i sin vardag, även när de jobbar i flera domäner med olika säkerhetsklassning.

Applikationerna gör det möjligt att avskaffa användningen av portabla medier inne i ett säkert IT-nät, något som höjer säkerheten väsentligt.

DEL AV ETT HELHETSERBJUDANDE

link22 Cross Domain Solutions ger kraftfulla funktioner:

 • Import till multipla domäner inom det säkra systemet.
 • Innehållsinspektion utförd av link22 Data Guard, där auktorisering för import kan medges individuella användare.
 • Importerade filer skickas med transportskydd (kryptering) så att de endast kan läsas i den säkra domänen av den användare som importerat filen.

Serien består av fyra olika klientapplikationer – Secure File Import, Secure File Export, Secure File Send, Secure File Receive. Dessa används i samspel vid systemets yttersta gräns respektive inuti det säkra IT-systemet.

link22 kan även erbjuda fysiska härdade terminaler, så kallade IMPEX-stationer, där import och exportapplikationerna körs.

Integrerat PKI-stöd

Det är enkelt att skicka en fil. Användaren drar filen till applikationen och väljer sedan mottagardomän. Innan filen skickas krypteras och signeras den av användaren med dennes smartkort. Det är lika enkelt att ta emot en fil – användaren autentiserar sig med sitt smartkort, de mottagna filerna dyker sedan upp i den mottagande applikationen och användaren får en notis i aktivitetsfältet.

Detaljer om Transfer Applications

 • Används för att importera filer till ett säkert system, till exempel från CD eller krypterat USB-minne. Körs normalt i kioskläge vid systemets yttersta gräns.
 • Stöd för att kryptera filer innan de importeras.
 • All konfigurering lagras i Windows Registry och har stöd för central drift genom Active Directory.
Impex dator
 • Används för att exportera filer från ett säkert system, till exempel ett USB-minne. Körs normalt i kioskläge vid systemets yttersta gräns.
 • Stöd för att dekryptera filer vid mottagande efter att användaren har autentiserat sig.
 • All konfigurering lagras i Windows Registry och har stöd för central drift genom Active Directory.
 • Export client används även i funktionen Secure Print som utskriftsstation på terminalen som i sin tur är kopplad till en fysisk skrivare.
Impex dator
 • Används för att skicka filer mellan säkra IT-system eller till en exportklient.
 • Körs som applikation på användarens skrivbord inuti ett säkert IT-system.
 • Stöd för att kryptera filer innan de skickas.
 • Konfigurering utförs i Windows Registry och har stöd för central drift genom Active Directory.
 • Används för att ta emot filer som skickas från en import- eller send-klinent.
 • Körs som applikation på användarens skrivbord inuti ett säkert IT-system.
 • Stöd för att dekryptera filer efter att användaren har autentiserat sig.
 • Konfigurering utförs i Windows Registry och har stöd för central drift genom Active Directory.