Våra produkter

Våra produkter

produkt_diode_toolkit

Diode Toolkit

Effektiv enkelriktad kommunikation

Vår produktfamilj Diode Toolkit gör det möjligt att få din verksamhet att fungera effektivt över systemgränser skyddade av datadioder.

Shield

Avlyssningsskydd
för alla dina möten

Med en vanlig mobiltelefon är det idag möjligt att avlyssna och spela in ljud från möten där känslig information diskuteras, även om telefonen sätts i offline-läge. Med link22 Shield™ eliminerar du enkelt risken för avlyssning, och skapar trygghet för alla mötesdeltagare.

produkt_sentry

Sentry

Plattform för centrala
säkerhetsfunktioner

I en säker IT-miljö finns inga utrymmen för brister eller avbrott. Sentry™ är en plattform för centrala säkerhetsfunktioner, med speciellt fokus på slutna system och nät. Den har integrerad integritetsövervakning och logghantering för att effektivt detektera försök tillintrång och missbruk.

cipher-front-dark

Cipher

Ett API för alla dina kryptoresurser

link22 Cipher är ett ramverk (API) för åtkomst till aktiva kort och mjukvarukrypton. Med Cipher hanterar du på ett enhetligt, effektivt och säkert sätt kryptografiska operationer som till exempel kryptering, signering, slumpgenerering, hashsummeberäkningar och PIN-hantering.

produkt_outpost

Outpost

Fristående arbetsstation för säker hantering av känslig information

link22 Outpost är en komplett teknisk plattform baserad på en laptop med hög prestanda, designad för att kunna hantera försvarssekretess. Den kombinerar säker användning med användarvänlighet och flexibilitet. Allt anpassat efter just din verksamhet.

Vad kan vi göra säkrare för dig?

Dela sidan
X