Offline Update

Offline Update möjliggör högre säkerhet vid uppdatering av mjukvara i fysiskt separerade miljöer. Produkten automatiserar och säkrar nedladdningsflödet av mjukvaruuppdateringar. Offline Update hämtar automatiskt filer, genom en schemaläggare vidare till en säkerhetssluss. I säkerhetsslussen inspekteras filen med link22 Data Guard och av kunden själv valda filter. Ett av filtren möjliggör att filen bryts ner och byggs ihop enligt principerna bakom “Content Disarm and Reconstruction (CDR)”. Filen distribueras sedan vidare till rätt plats i målsystemet. Offline Update är anpassat för enkelriktade dataflöden över datadioder.

Enkelriktade flöden

Offline Update är speciellt utvecklad för fysiskt separerade domäner, det vill säga till domäner där information går via enkelriktade flöden över datadioder. Lösningen säkerställer att nedladdningar inspekteras och hanteras över enkelriktade diodflöden.

Anpassad filtrering

All inspektion sker med link22’s unika Data Guard där en grundlig inspektion av varje fil sker. Filen bryts ner i beståndsdelar och undersöks sen för att upptäcka sårbarheter. Inspektion kan ske med traditionell antivirusmjukvara, men vi har även stöd för Content Disarm and Reconstruction (CDR). Data Guard är byggd på en öppen arkitektur som gör det möjligt att addera filter skräddarsydda för er verksamhet. Vårt utvecklingskit gör det enkelt att utöka och anpassa filtreringen.

En granskning – flera destinationer

Vår effektiva arkitektur säkerställer att information som ska distribueras till flera destinationsdomäner eller målmiljöer endast behöver granskas centralt en gång. Med Offline Update höjer vi säkerheten utan göra avkall på effektiviteten.

Detaljer om Offline Update

Offline Update hur funkar det

Granskning sker innan distribution för att minimera antalet steg och därmed hålla flödet effektivt. Offline Update kan i steg fyra kompletteras med CDR för ökad säkerhet. Genom olika säkerhetsmekanismer (brandvägg, diod, inspektion) till målsystemet så säkerställs ett kontrollerat flöde av inkommande filer.

link22 Offline Update kan hantera följande filer:

  • Linuxuppdateringar (Ubuntu, Rocky, Epel, Raspbian m.fl)
  • Uppdateringar till antivirusprogram (Defender ClamAV m.fl)
  • Docker
  • Python repositories
  • Emacs Packages
  • CRL listor och CA

Åtkomst till nedladdade filer sker antingen via HTTPS eller fildelning. Det gör att exempelvis Linuxdatorer tror att de är online och kan då enkelt patchas regelbundet.