Cross Domain Solutions

Vissa filer får flöda inom och mellan systemdomäner, andra får bara finnas i en systemdomän. Vissa filer får skickas under förutsättning att de inte innehåller känslig information. Andra filer får bara skickas med rätt signatur. Några filer får gärna exporteras men absolut inte importeras, eller vice versa. Vi kan komplex filhantering, vi har nyckelfärdiga produkter för detta.

Skicka utan att öppna dörren

Sätt upp flöden för envägskommunikation med våra datadioder. Låt en administratör hämta ut värdefulla temperaturdata från ett kärnkraftverk i realtid utan att öppna en väg in för skadlig kod som kan riskera hela kärnkraftverkets funktion och därmed Sveriges säkerhet. Låt kriminaltekniker ladda upp bevismaterial för en utredning utan att möjliggöra att redan uppladdat bevismaterial kan exporteras, förstöras eller manipuleras.

Inspektera varje fil

Vår produkt Data Guard låter dig inspektera varje fil, eller rättare sagt, vår Data Guard gör det åt dig. En bank kanske vill stoppa alla filöverföringsförsök som innehåller något som ser ut som ett kreditkortsnummer. En myndighet kanske vill stoppa alla filexporteringsförsök som innehåller ett personnummer i kombination med ett namn.

Människor för specialfall

Datorer är bra för generella fall, upprepningar som kan kategoriseras. Vi lever i en specifik värld och datorer räcker inte. Människor är specialister på anpassning och därmed specialfall. Med vår funktion kontrasignering jobbar människa och maskin tillsammans för maximal säkerhet. Låt en tredjeperson signera filer innan export godkänns. Detta säkerställer att det blir lönlöst att utpressa en enskild individ i försök att stjäla era data.

Enkelt och säkert

link22s säkerhetsprodukter är designade för användbarhet. Allt från integration, användning, support och uppdateringar utvecklas för att göra livet så enkelt som möjligt för användare, inköpare och säkerhetsansvariga. Vi levererar funktioner som är säkra, inte säkerhet som funktion.

Detaljer

Synkronisera tid i separerade system

Tillförlitlig och garanterat envägskommunicerad tidsdistribution är nödvändigt när flera separerade säkerhetsdomäner skall utgå från samma tideräkning. Detta säkerställs på ett enkelt sätt i link22s produktportfölj. Vi distribuerar tid (NTP-protokoll) genom datadioder till separerade domäner från en gemensam NTP-server.

Så funkar link22 Time Distribution
Så funkar link22 Time Distribution

Med hjälp av Diode Syslog är det enkelt att sätta upp tidsdistribution enligt schemat ovan. I varje säkerhetsdomän kan den mottagande proxyn agera NTP-server för klienter i samtliga domäner. Diode Syslog möjliggör också för ytterligare NTP-servrar i varje säkerhetsdomän. I fall där den mottagande proxyn agerar NTP-server rekommenderar vi fysisk proxy.

Scroll to top