6 oktober, 2023

link22 levererar avlyssningsskydd till advokatfirman Glimstedt

I en tid där digital säkerhet är av yttersta vikt, tar Advokatfirman Glimstedt ledningen genom att implementera link22s avlyssningsskydd, Shield. Med en bakgrund av framgångsrika leveranser till myndigheter och försvarsindustrin, markerar detta ett viktigt steg för link22 in i den juridiska sektorn.

Från försvar till juridik

link22 har under många år levererat avlyssningsskydd i form av Shield till myndigheter och försvarsindustrin. Denna vecka introducerades produkten till den juridiska sektorn, en annan sektor där konfidentiell information ofta diskuteras i mötesrum. Advokatfirman Glimstedt positionerar sig nu som en av branschens mest avlyssningsskyddade aktör.

I den digitala tidsåldern vi lever i är skydd av konfidentiell information viktigare än någonsin. Advokatfirmor, som Advokatfirman Glimstedt, står ständigt inför utmaningen att säkerställa att deras klientmöten förblir privata.

Avlyssningsskydd & juridik

Under leveransen diskuterades skälen till varför den juridiska sektorn vill förhindra inspelning av möten, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, via mobiltelefoner. Det handlar dels om möten med klienter, där man vill förhindra att en extern part, som kan ha kommit åt klientens mobil genom skadlig mjukvara, avlyssnar för att få ett informationsövertag. Men det handlar också om möten med motparter. Gustav Sandberg, Managing Partner på Glimstedt Östergötland, uttrycker det så här:

"Vid möten med klienter vill vi undvika risk för avlyssning om vi t.ex. diskuterar affärshemligheter. Vid möten med motparter vill vi ibland undvika risk för inspelning. Det är väldigt lätt att göra idag, en inspelning kan missbrukas och sådana risker vill vi minimera. Våra klienter förväntar sig och värderar vår konfidentialitet."

Utöver de direkta funktionella skälen till att ha avlyssningsskydd i mötesrum finns det också ett signalvärde. Målet är att både klienter och motparter ska ta möten hos oss på större allvar, samtidigt som de kan känna sig mer avslappnade.

Enkel & avancerad

Under leveransmötet beskrev Daniel Lester, Business Area Manager, hur Shield fungerar med skärt brus, gummipackning, avskiljningsmaterial, manipulationsskydd, säkerhetsnivåer med mera. Han demonstrerade också hur enkelt det är att använda produkten: Man öppnar locket, deltagarna lägger i sina telefoner och sedan stänger man locket. Telefonerna stannar i rummet, inom deltagarnas synfält, men utan möjlighet till avlyssning eller inspelning.

I en värld där information lätt kan spridas och missbrukas är det avgörande för företag, särskilt advokatfirmor, att vidta åtgärder för att skydda konfidentiell information. link22s Shield erbjuder en effektiv lösning för detta. Leveransen till Advokatfirman Glimstedt är ett steg mot att säkerställa integritet och säkerhet under möten. Med Shield kan advokatfirmor nu känna sig tryggare, med vetskapen om att deras konfidentiella möten förblir just det - konfidentiella.

Läs mer om Shield här.

Läs mer

Relaterat

Daniel Lester link22

Kontakta oss!

Daniel Lester
sales@link22.se
013-13 24 00

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev


    Scroll to top