Privata möten

Det är enkelt att hacka ett möte. Att avlyssna en telefon är det absolut enklaste sättet att infiltrera ett möte. Vår lösning på det här problemet är enkel och elegant.

Telefoner är mikrofoner

Telefoner är en säkerhetsrisk. Även i avstängt läge kan en telefon användas för att spela in ljud. Oavsett uppsåt kan inspelningar hamna på villovägar. I varje telefon finns tredjepartsleverantörer med tillgång till mikrofonen. Någon med intresse av informationen som diskuteras kan ha hackat mötesdeltagarnas telefoner. En missnöjd anställd kan spela in samtal i syfte att själv sälja informationen. En medarbetare med finansiella problem kan agera under utpressning.

Ljudisolering och ljudmaskering

link22 Shield är en ljudisolerad och ljudmaskerande låda, designad för att eliminera risken för avlyssning. Shield placeras i mötesrum där information av känslig karaktär utbyts. Under möten lägger deltagarna sina telefoner i Shield för att kunna konversera med minskad risk för avlyssning.

Informationssäkra mötesrum

Shield är en direkt lösning. Mötesdeltagare lägger sina telefoner i Shield och mötet är säkert. Telefonerna är inom synhåll men utan inspelningsmöjlighet. I linje med SÄPOs rekommendation för skydd mot inspelning i mötesmiljö.

Säkra & fokuserade möten

Telefonens blotta närvaro är distraherande. Både telefoner som ligger synliga och telefoner som vibrerar i fickan stör deltagarnas koncentration i möten. Att säkert förvara telefoner i link22 Shield kan därför leda till mer fokuserade möten. Utöver förhöjt fokus skickar dessutom shield en viktig signal till mötesdeltagarna "Med oss ka du känna dig trygg, vi tar säkerhet och integritet på högsta allvar". Shield höjer säkerheten, låter mötesdeltagarna fokusera och ger ett professionellt intryck.

Byggd & certifierad i Sverige

Shield skyddar mot inspelning från två håll; ljudisolering och aktiv ljudmaskering. Shield isoleras genom flera lager material som absorberar vibrationer för att säkerställa att inget ljud kommer in i boxen. Inuti Shield spelas ett jämnt och slumpmässigt maskerande brus. Ljudet som spelas inuti Shield varieras slumpmässigt. Variationen är viktigt eftersom den gör att bruset inte kan sorteras bort i efterhand.

Pålitlig ljudisolering

Isolering. Shield är designad för att motverka att ljud tar sig in i boxen genom ljudisolerande funktioner. Samma funktioner gör att ljudet som skapas inuti Shield inte tar sig ut ur boxen. Ljudöverföring sker både genom luft och solida strukturer. Shield är byggd för att motverka ljudöverföring genom både luft och solida strukturer.

Minimera luftläckage. Luftläckage reduceras med tätning, anti-vibrationsteknologi, aluminiumlock och magnetisk låsning.

Vibrationsdämpning. Förvaringsboxen som är kärnan i Shield ramas in av silikonplattor med vibrationsisolerande effekt. Mellan silokonplattorna och ytterhöljet ligger ett annat vibrationsdämpande material. Locket är tätat med gummi och Shield står på fyra vibrationsisolerande gummiben.

Testad. Shield är den bäst isolerade bruslådan på marknaden, på en meters avstånd avger den mindre än 23 dB(A). 1

1 Creo Dynamic AB “sound isolation and Acceptance criteria - link22 Shield”, 2017.

Avancerad ljudmaskering

Shield ljudmaskering. Det är av yttersta vikt att känslig information inte når mobiltelefonens mikrofoner. Inuti den ljudisolerade strukturen som utgör Shield finns ett ljudsystem. Ljudsystemet består av två strategiskt placerade högtalare och en basreflexkanal.

Härma mänskligt tal. Basreflexkanalen är kalibrerad så att ljudsystemet avger ljud på låga frekvenser för att matcha och därmed maskera mänskligt tal.

Randomiserat färgat brus. För att säkerställa att maskeringsljduet inte kan identifieras och därmed skiljas från övrigt ljud spelar Shield ett randomiserat ljud i tre lager. Algoritmen för ljudet består av randomiserat färgat brus samt ett flertal syntetiska röster.

Anpassningsbar. Ljudmaskeringen i Shield kan spelas på två olika volymer vilket ger säkerhetsteamet möjlighet att anpassa Shield till omgivningen.

Testad. Shield har testats i akustiklaboratorie av oberoende part. Testet bekräftar att Shield effektivt motverkar avlyssning genom bärbara enheter. Rapporten skickas på begäran.

Säker användning

Hacka Shield. Att manipulera en bruslåda för avlyssning är naturligtvis lockande för den som vill åt hemlig information.

Minimalt utrymme för manipulation. Shield har byggt och testats av cybersäkerhetsexperter. Den är designad för att minimera möjligheterna för den som vill placera inspelningsutrustning på Shield. En enkelt men mycket viktig del av kravställningen för Shield var att undvika kontaktytor i form av USB-portar eller inbyggda mikrofoner. Färg, form och material har valts för att göra det svårt att manipulera Shield utan att det märks rent visuellt.

Säkerhetsfunktioner

  • Indikator för strömförlust'
  • Aktivt ljusindikatorsystem
  • Etiketter för intrångsdetektering
  • Kensington-låsport

Prata med mig om avlyssningsskydd

Daniel Lester
sales@link22.se
013-13 24 00
Linkedin

Detaljer om Shield

Shield

Dimensioner (BxDxH):
340x278x136

Inre dimensioner (BxDxH):
300x190x70

Strömtillförsel:
110V eller 240V

Rum för 12 enheter

Scroll to top