Transfer Agent

Övervaka lokala kataloger.

Automatisera dataöverföring genom datadioder

Transferagenten är en mjukvara som används för att övervaka lokala kataloger och replikera förändringar. Agenten återfinns på var sin sida om en datadiod, som sändande eller mottagande agent.

Så fungerar transfer agent

Detaljer om Transfer Agent

  • Agentbaserad lösning som kan övervaka kataloger och kommunicera förändringar i realtid
  • lättkonfigurerad genom Active Directory med hjälp av registernycklar
  • Gör det enkelt att skicka hela filstrukturkataloger
  • Gör det enkelt att övervaka nya kataloger
  • Kontinuerlig synkronisering av skickande- och mottagande kataloger
  • Notifierar på mottagarens sida om det saknas information
  • Krypteras för att säkerställa konfidentialitet och autenticitet
  • Lätt att integrera med Data Guard
Scroll to top