Diode Software

Fristående mjukvara för datadioder som ger tillförlitlig och säker överföring av filer. Fungerar med alla hårdvarudioder oavsett märke. Optimerad för att hantera extremt stora filer samt stora filbibliotek.

EXPERTER INOM DIODMJUKVARA

link22 har utvecklat fristående diodmjukvara sedan 2016 och är experter inom området. Vår mjukvara används av ett stort antal kunder för att hantera hemlig information och skydda kritisk infrastruktur (OT).

OBEROENDE AV HÅRDVARA

Vår fristående diodmjukvara är kompatibel med alla datadioder, oavsett märke. Detta ger er maximal flexibilitet att skapa en lösning som uppfyller era krav och som är skalbarhet över tid.

ENKELRIKTAD FILFLYTT

Överföring av filer mellan domäner med olika säkerhetsklassning.

KRITISK INFRASTRUKTUR

Säker enkelriktad export från kritisk infrastruktur (OT) och kontrollsystem (ICS).

WSUS UPPDATERINGAR

Införande av WSUS och andra uppdateringar genom datadioder.

MAXIMERA NYTTAN MED DATADIODER

En fysisk datadiod är begränsad till enkelriktad UDP-trafik. De flesta system använder dock tjänster som verkar på en högre nivå, baserat på t.ex. TCP eller tvåvägs-UDP. Genom att använda diodmjukvara på båda sidor av datadioden möjliggörs stöd för komplexare protokoll och överföring av exempelvis filer. Diodmjukvara på den sändande sidan konverterar komplexa protokoll till UDP för överföring över dioden, och gör sedan rekonstruktion på den mottagande sidan.

LINK22 DIODE TRANSFER

link22s mjukvaruprodukt Diode Transfer skapades för att möjliggöra tillförlitlig, högpresterande filöverföring över dioder. Den kan köras på en fysisk eller virtuell server i kombination med vilken datadiod som helst på marknaden.

Genom att beräkna och sedan jämföra hashsummor kan programvaran på ett tillförlitligt sätt säkerställa att filer har överförts korrekt över hårdvarudioden trots att kommunikationen endast är enkelriktad.

Mjukvaran kan konfigureras till att skicka information flera gånger, återsändningar, och på så sätt kompensera för eventuella paketförluster. Det går även att reglera bandbreddsanvändning för att skapa optimala förhållanden för en lyckad filöverföring.

Produkten stödjer både filer på lokal disk samt externt delade filkataloger.

TRANSFER MODE OCH MIRROR MODE

Det finns stöd för både transfer mode och mirror mode. I transfer mode så överförs enstaka filer eller hela mappstrukturer direkt när de placeras i ytan för delning och dyker direkt upp i den motsvarande yta för delning på andra sidan av dioden. Filerna raderas från den sändande sidan.

I mirror mode så speglas en mappstruktur med filer till en identisk struktur på mottagarsidan. Speglingen på mottagarsidan traversers kontinuerligt för att säkerställa att den löpande är identisk med källan.

OPTIMERAD FÖR KRÄVANDE ANVÄNDNING

link22 Diode Transfer är optimerad för att hantera både riktigt stora filer och bibliotek med många tusentals filer. Det gör produkten mycket lämpad för en rad olika användningsfall:

  • Import av känsliga filer till offline-miljöer
  • Import av mjukvaru-uppdateringar (t.ex. WSUS) till offline-miljöer.
  • Spegling av mjuvaru-repos till offline-miljöer.
  • Enkelriktad export av loggar och historiska data från anläggningar med kritisk infrastruktur (energianläggningar, kraftverk, vattenverk). Segmentering mellan IT (Information Technology) och OT (Operational Technology).
  • Enkelriktad export från kritiska produktions- och styrsystem (ICS).
  • Segmentering av nätverk inom finans/banksektorn. Säker enkelriktad flytt av filer mellan produktionsmiljö, datavalv etc.
  • Säkerhetskopiering/backup av filer till fysiskt separerade miljöer.
FRISTÅENDE MJUKVARA

Diode Transfer levereras som RMP-paket för installation på Linux (RHEL 8 och 9). Det finns också stöd för SELinux. De kan installeras på fysiska eller virtuella servrar.

Scroll to top