link22 Standard

link22 Standard är en säker IT-lösning. Produkten är en helhetslösning utvecklad för kunder med olika kravmassor men samma höga krav på säkerhet och ofta därtill krav på godkännande från tillsynsmyndighet. Lösningen bygger på ett koncept som blivit en generell mall för säkra system. Konceptet innefattar i det här fallet link22-produkter tillsammans med lämpliga COTS-produkter.

Robust IT-arkitektur

link22 Standard är en sammansättning av våra fyra huvudområden som täcker säker dataöverföring, säker åtkomst för att se och bearbeta information, administration och övervakning. I grundutförandet finns stöd för det varje verksamhet behöver för att arbeta effektivt och säkert.

Anpassning

Varje verksamhet är unik och anpassning är ett måste, både för att bibehålla säkerhet och effektivitet. Vi kompletterar därför link22 Standard med tilläggsfunktioner genom att implementera standardkomponenter från industrin. En av de grundläggande fördelarna med link22 Standard är den modulära arkitekturen. Att kunna byta ut och uppdatera delar av systemet underlättar underhåll och löpande förbättringar. Det ökar också möjligheten att komplettera systemet med IT-produkter från andra leverantörer. När landskapet förändras och en ny funktion behövs kan den implementeras, oavsett om det är link22 eller någon annan som bäst levererar den.

Användarvänligt för alla

link22 Standard är byggt för stora offentliga verksamheter, små nischade företag och allt däremellan. Byggt för hög säkerhet, effektivitet och användarvänlighet. Vi har utvecklat link22 Standard för normala användare som arbetar i en miljö med höga krav på säkerhet. Användaren känner igen sig i en vanlig Windows-miljö med alla viktiga basfunktioner som dokumenthantering, lagring, webbaccess, mail m.m. link22 Standard kan lika väl användas hos ett stort läkemedelsbolag, som hos en myndighet eller på en juristbyrå.

Plug n’ play

link22 Standard är en välkomponerad sammansättning standardkomponenter kompletterad med användarvänlig mjukvara. Kärnan byggs och konfigureras i vår produktionsanläggning och placeras sen i ert kontor eller på annan plats ni väljer. Vid leverans pluggar vi in strömmen och trycker på start. Enkelt och säkert.

Godkännande från tillsynsmyndighet

Flera av våra kunder behöver godkännande av tillsynsmyndighet innan driftsättning av sina IT-system. Vår långa erfarenhet och vana från arbete med en variation av kunder, kravmassor och tillsynsmyndigheter gör oss till en pålitlig partner. Vi vet vad som krävs i form av funktionalitet och dokumentation för att uppfylla de krav som ställs. Vår förståelse för helheten gällande IT-system med tillsynskrav gör att vi nu kan hjälpa våra kunder med frågor som oundvikligen dyker upp under processer av detta slag. Vi har dessutom god förståelse för ledtider hos alla inblandade parter.

Prata med mig om säkra it-system

Daniel Lester
sales@link22.se
013-13 24 00
Linkedin

Arkitektur

Vi kombinerar standardkomponenter (COTS) för att bygga säkra, användarvänliga och aktuella IT-system.

 

Säker Access
Användare får access till information innesluten i säkerhetsdomäner på enligt en need-to-know-policy.

 

Övervakning
Alla loggar samlas och skickas till det centrala “Security Operations Center” för logg-analys.

 

Säker överföring
Importera, exportera och skicka data med konfigurerbar innehållsinspektion. Varje transaktion har en stark och tydlig koppling till inblandade användare.

 

Administration
Våra system administreras genom härdade klienter till vilka access tillkännages baserat på roll.

 

Naturlig produktutveckling i takt med att standardkomponenter (COTS) uppgraderas.

 

Förenklad ackreditering

 

Inget behov av kostsam in-house-utveckling

 

Kortare tid från beställning till påbörjat användande

 

Byggt med komponenter som har brett stöd för mjuk och hårdvara

Arkitekturen i detalj

Arkitekturen i detalj

Detaljer om link22 Standard

Scroll to top