link22 Standard

link22 standard är en säker IT-lösning. Produkten är en helhetslösning utvecklad för kunder med olika kravmassor men samma höga krav på säkerhet och ofta därtill krav på godkännande från tillsynsmyndighet. Lösningen bygger på ett koncept som blivit en generell mall för säkra system. Konceptet innefattar i det här fallet link22 produkter tillsammans med lämpliga COTS-produkter.

Solid IT-arkitektur

link22 Standard är en sammansättning av våra fyra huvudområden som täcker säker dataöverföring, säker åtkomst för att se och bearbeta information, administration och övervakning. I grundutförandet finns stöd för det varje organisation behöver för att arbeta effektivt och säkert.

Anpassning

Varje fall är unikt och behoven bortom det basala varierar från fall till fall. Vi kompletterar därför Base med tilläggsfunktioner genom att implementera standardkomponenter från industrin. Fördelen med ett modulärt och icke-låst IT-system är att anpassningsförmågan blir bättre. När landskapet förändras och en ny funktion behövs kan den implementeras, oavsett om det är link22 eller någon annan som bäst levererar den. Uppdateringar och underhåll blir dessutom enklare eftersom vi inte låser fast er vid oss eller någon annan specifik tredjepart.

Mängder med användningsområden

link22 Standard är perfekt för ett läkemedelsbolag, en myndighet eller en juristbyrå. Vi har utvecklat link22 Standard för normala användare som arbetar i en miljö med höga krav på säkerhet. Användaren känner igen sig i en vanlig windows-miljö med alla viktiga basfunktioner som dokumenthantering, lagring, webbaccess, mail m.m.

Plug n’ play

link22 Standard är en välkomponerad sammansättning standardkomponenter kompletterad av användarvänlig mjukvara. Kärnan byggs och konfigureras i vår produktionsanläggning och placeras sen i ert kontor eller på annan plats ni väljer. Vid leverans pluggar vi in strömmen och trycker på start. Enkelt och säkert.

Godkännande från tillsynsmyndighet

Flera av våra kunder behöver godkännande av tillsynsmyndighet innan driftsättning av sina IT-system. Vår långa erfarenhet och vana från arbete med en variation av kunder, kravmassor och tillsynsmyndigheter gör oss till en pålitlig partner. Vi vet vad som krävs i form av funktionalitet och dokumentation för att uppfylla de krav som ställs. Vår förståelse för helheten gällande IT-system med tillsynskrav gör att vi nu kan hjälpa våra kunder med frågor som oundvikligen dyker upp under processer av detta slag. Vi har dessutom god förståelse för ledtider hos alla inblandade parter.

Detaljer

Era tillgångar* skyddas av:

  • Secure Access
  • Controlled Administration
  • Supervision
  • Secure Transfer

*Känslig företagsinformation, personliga data etc.

Scroll to top