Outpost – en fristående arbetsstation

Arbeta helt offline med Outpost, en fristående arbetsstation utformad för att möta tuffa regelverk, exempelvis PMFS, Industrisäkerhetskyddsmanualen, MSB riktlinjer för fristående dator. Använd detta enanvändarsystem, vår fristående laptop, för att vara säker. Outpost är en offline-dator som tar cybersäkerhet och IT-säkerhet till nästa nivå, vilket gör den till en effektiv lösning för informationssäkerhet.

Förstärk din säkerhet med enanvändarsystemet Outpost

Säkerhet är mer än bara lösenord och brandväggar. I dagens digitala landskap behöver du robusta lösningar som hanterar både förutsägbara och nya utmaningar samt uppfyller nationella regelverk. Outpost erbjuder detta genom att kombinera ett enanvändarsystem med toppmodern teknik. Vare sig du är på kontoret eller ute i fält, kan du lita på att informationen är skyddad.

Enkel, effektiv och säker

Outpost är mer än bara en fristående dator och enanvändarsystem; det är en säker arbetsstation utan kommunikationsmöjligheter. Outpost är en enkel och effektiv lösning på komplexa cybersäkerhetsproblem, som erbjuder skydd mot dataintrång och säkerställer informationssäkerhet.

Fristående dator

Outpost erbjuder den ultimata säkerhetslösningen – att vara helt frånkopplad. Som en säker fristående arbetsstation, ger Outpost dig kontroll över din dataöverföring. Du väljer själv om den ska fungera med vissa USBs eller inga USBs. Du kan välja ett specifikt USB för att ta emot information och ett annat för att skicka information. Det är ett isolerat system utvecklat för att skapa en trygg och säker miljö för informationshantering.

Varför vara frånkopplad?

Enanvändarsystemet Outpost är perfekt för temporära utredningar och hantering av mycket känsliga dataregister hos t.ex. myndigheter. Det är den perfekta lösningen för att förvara ritningar för ett känsligt infrastrukturprojekt eller bevismaterial för en pågående brottsutredning. Den är populär inom försvarsindustri, hos kommuner, för samhällskritisk infrastruktur med flera.

Prata med mig om fristående arbetsstationer

Daniel Lester
sales@link22.se
013-13 24 00
Linkedin

Detaljer om Outpost

Outpost hp xbook power g7
  • Möter lagkrav som ställs mot flera stora myndigheter
  • Levereras med dokumentation för att säkerställa förenkla godkännandeprocessen för granskande myndighet
  • Funktionalitet för mjukvaruuppdatering
  • Möjlighet till back up
  • DVD-brännare
  • Mediearkiv
Scroll to top