Content Disarm and Reconstruction av link22 Data Guard

Content Disarm and Reconstruction (CDR) från Glasswall förbättrar skyddet mot ej tidigare kända hot och s.k. zero days attacker. Med CDR kan varje fil brytas ned, valideras, rensas och rekonstrueras baserat på specifikationer av kända och väl specificerade filtyper som är säkra och tillåtna i er verksamhet. Förmågan i CDR gör att du kan gå från en passiv till en aktiv granskning och skydda dig mot zero days där andra lösningar inte räcker till.

Oskadliggör filer

Content Disarm and Reconstruction oskadliggör innehållet i filer. Finns CDR uppsatt i den säkra lösningen för import/export av information, så plockas filen isär, verifieras och återuppbyggs till en säker fil med samma innehåll rent informationsmässigt. Detta gör det mycket svårare för förövare att skicka oönskad kod dolda i vanliga filer.

Skydd mot det okända

Brandväggar och filter letar efter kända hot, virus eller annan mjukvara som har klassats som skadlig. De skyddar därför inte mot oupptäckta hot, exempel är s.k. Zero Day-attacker. CDR löser detta genom att varje fil görs om till en oskadlig fil, oavsett om den som usprungsfil var skadling eller ej.

Perfekt för link22 Cross Domain Solution

link22 har tagit fram en sömlös integration för att göra det enkelt att kombinera våra produkter med CDR av Glasswall. Funktionen CDR är ett mycket bra komplement till link22’s Cross Domain Solution. Teknologin kan användas såväl vid import som vid export av information. Den kan också appliceras mellan säkerhetsdomäner.

CDR verkar i fyra steg

1 – Inspektera

Tre lager av filen inspekteras för att validera att dess digitala DNA överensstämmer med tillverkarens specifikation över en harmlös fil. Åtgärder vidtas omedelbart där avvikelser upptäcks.

2 – Rensa

Aktivt innehåll av riskfylld karaktär (t.ex. makron och inbäddade länkar) rensas och tas bort, baserat på er policy – endast de användare som behöver aktivt innehåll får det.

3 – Återskapa

Filen återskapas enligt tillverkarens standard för oskaldig filtyp, vilket säkerställer att filen är ren och fri från hot.

4 – Leverera

Användaren har importerat en säker, godkänd, standardiserad och betrodd fil.

Detaljer om CDR

  • Säker överföring av dokument, bild- och mediafiler
  • Hanterad källkod och CI/CD-pipelineöverföring
  • Bildkonvertering till alternativa format såsom bitmap
  • Förebyggande av dataförlust via metoder som ordsökning och redigering/korrektur
  • Proaktivt hindra okända hot från att ta sig in i ditt IT-system
Glasswall
Scroll to top