Data Diode Zero

Datadioden för 13 200 kr.

Skicka eller ta emot

Det säkraste och resurseffektivaste att sätta upp envägskommunikation för data är via datadioder. Fiberoptiken i Data Diode Zero gör det fysiskt möjligt att skicka data i endast en riktning och fysiskt omöjligt att skicka data i motsatt riktning. Det enda du behöver göra är att välja riktning.

Konfidentialitet eller integritet

Placera din Data Diode Zero för kommunikation i en riktning, för utflöde eller inflöde av data. Kombinera med link22-mjukvara för inspektion av filer vid import och export.

Koppla domäner med datadioder

Datadioder är det bästa sättet att lösa säkerhetsutmaningar vid dataöverföring. Det är det bästa sättet att föra in eller föra ut data utan att lämna ett hål in i systemet.

Detaljer om Data Diode Zero

Separation av domäner kan uppnås med hjälp av Data Diode Zero. Detta garanterar, optiskt, att data endast kan flöda i en riktning. Jämfört med separation med hjälp av brandvägg ger lösningen med Data Diode Zero högre assurans.

Scroll to top