link22 Transfer Client

link22 transfer client är en mjukvara som låter användaren skicka och ta emot filer från sitt skrivbord inuti ett säkert IT-system. Produkten är integrerad i link22s transferportfölj och har stöd för inspektion av innehåll och upprättande av policy.

Så fungerar link22 transfer client

Secure Transfer Client installeras i det säkra IT-systemet på användarens virtuella skrivbord. Mjukvara installeras antingen som en skickande eller mottagande variant. Med Secure Transfer Client installerad kan användaren skicka och/eller ta emot filer till och/eller från alla lagringsplatser hen har tillgång till.

Det är enkelt att skicka en fil. Användaren drar filen till Secure Transfer Client-fönstret och väljer sedan mottagardomän. Innan filen skickas krypteras och signeras den av användaren med dennes smartkort. Det är lika enkelt att ta emot en fil - användaren autentiserar sig med sitt smartkort, de mottagna filerna dyker sedan upp i Secure Transfer Client-fönstret och mottagaren får en notis i aktivitetsfältet.

Secure Transfer Client har fullt stöd för link22 Data Guard för överföringsdirigering och policytillämpning.

Detaljer om link22 Transfer Client

Designat för att vara enkelt att använda med ett grafisk gränssnitt som kräver ingen eller minimal träning. Link22 transfer client har basala funktioner som t.ex. drag and drop. Produkten kan användas för att antingen skicka eller ta emot filer.

Filer skickas genom drag-and-drop in i applikationens fönster efterföljt av att användaren anger önskad destination. I exemplet nedan har mottagaren dragit in en fil och valt RED som destination och överföringen startas så snart hen trycker på “Start Transfer”.

Att ta emot en fil är enkelt. Mottagaren notifieras och filen dyker upp i applikationens fönster så snart den är redo för nedladdning och lokal lagring.

Scroll to top