Integritet och persondata skyddade av Shield

En familj med skyddade identiteter träffar socialstyrelsen och kan prata fritt tack vare Shield

Mobiltelefoner är en stor risk för personer i utsatta positioner. En hackad telefon kan röja någons identitet och avslöja var en skyddad person befinner sig. Genom placera skadlig mjukvara i en telefon kan en potentiell förövare avlyssna konversationer för att få information som kan användas mot hens offer. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

Integritet med skyddad identitet

För att hjälpa utsatta individer att kunna dela information i förtroende har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield blir en viktig del av en förtrolig konversation mellan det sociala skyddsnätet och en familj som lever med skyddade identiteter.

En mamma och hennes barn lever under skyddade identiteter. En gång i månaden har de möte med det statliga sociala skyddsnätet. Dem har levt under hot under lång tid och är mycket rädda att bli hittade av en närstående. För att respektera familjens integritet och höja säkerheten vill man minimera risken som avlyssnade mobiltelefoner innebär. Under varje möte låter man därför samtliga deltagare förvara telefoner i Shield.

Läs mer om Shield här.

Welcome Henrik Nilsson!
Scroll to top