link22 Countersign

Vissa filer behöver signeras av en tredje part innan överföring av fil tillåts. Det är vad link22 Countersign är till för.

Det krävs två

Öka kontrollen över era exportmöjligheter. Genom att kräva en signatur från tredje part vid export av särskilt känsliga filer höjs säkerheten mångfaldigt. Två signaturer krävs för export eller import och varje signatur är knuten till användarens certifikat.

Mänskligt godkännande

Datorer och maskiner är mycket bra på generella och repetitiva uppgifter. Till exempel att söka igenom en fil för en specifik kombination av bokstäver och siffror. Countersign är för specialfallen, när en önskad filöverföring behöver granskas och godkännas av en människa.

Så funkar link22 countersign

link22 Countersign, hur den funkar

En granskare, vars uppgift är att granska filer som ligger för passage över ett gränssnitt, använder applikationen för att godkänna eller neka filen för export eller import. Om kontrollanten bestämmer sig för att godkänna filen använder han eller hon sitt smarta-kort för att signera filen. Därefter fortsätter filen till nästa steg i kedjan där den tas emot av link22 Data Guard. I det sista steget kontrollerar link22 Data Guard att filen signerats av en godkänd kontrollant.

Detaljer

  • Grafiskt gränssnitt utvecklat med användaren i fokus för att förenkla och effektivisera praktiskt arbete.
  • Sömlös integration mot link22 Guard som säkerställer att filen har signerats av en verifierad tredje part eller enligt andra inställningar som konfigureras efter önskemål.
  • Filer skyddas med transportskydd kopplat till användarens smarta kort.
  • Konfigurerat med Windows Active Directory och gruppolicy.
  • Windows 10 applikation.
  • Redo för smarta kort.
  • Designat för kontrollerad överföring av filer.
Scroll to top