link22 Offline Update

link22 Offline Update möjliggör högre säkerhet vid uppdatering av mjukvara i fysiskt separerade miljöer. Produkten automatiserar och säkrar nedladdningsflödet av mjukvaruuppdateringar. link22 Offline Update hämtar automatiskt filer, genom en schemaläggare, vidare till en säkerhetssluss. I säkerhetsslussen inspekteras filen med link22 Guard och av kunden själv valda filter. Ett av filtrena möjliggör att filen bryts ner och byggs ihop enligt principerna bakom "Content Disarm and Reconstruction (CDR)". Filen distribueras sedan vidare till rätt plats i målsystemet. link22 Offline Update är anpassat för enkelriktade dataflöden över datadioder.

Enkelriktade flöden

link22 Offline Update är speciellt utvecklad för fysiskt separerade domäner, det vill säga till domäner där information går via enkelriktade flöden över datadioder. Lösningen säkerställer att nerladdningar inspekteras och hanteras över enkelriktade diodflöden.

Anpassad filtrering

All inspektion sker med link22’s unika Data Guard där en grundlig inspektion av varje fil sker. Filen bryts ner i beståndsdelar som undersöks för att upptäcka sårbarheter. Inspektion kan ske med traditionell antivirusmjukvara, men vi har även stöd för ”Content Disarm and Reconstruction” (CDR). link22 Data Guard är byggd på en öppen arkitektur som gör det möjligt att addera filter skräddarsydda för er verksamhet. Vårt utvecklingskit gör det enkelt att utöka och anpassa filtreringen.

En granskning - flera destinationer

Vår effektiva arkitektur säkerställer att information som ska distribueras till flera slutdomäner eller målmiljöer endast behöver granskas centralt en gång. Med link22 Offline Update höjer vi säkerheten utan göra avkall på effektiviteten.

Detaljer om link22 Offline Update

Så funkar link22 offline-update

Granskning sker innan distribution för att minimera antal steg och därmed hålla flödet effektivt. Produkten kan i steg fyra kompletteras med CDR för ökad säkerhet. Genom olika säkerhetsmekanismer (brandvägg, diod, inspektion) till målsystemet så säkerställs ett kontrollerat flöde av inkommande filer.

Scroll to top