Outpost Manager

Kontrollera din cybersäkerhet och din IT-infrastruktur från en central plats.

Central administration

En virtuell dator låter dig hantera användare, grupper, OS-härdning, USBs och mer från en central plats.

Åtkomsthantering

Hantera lösenord, smartkort och/eller andra autentiseringsteknologier kompatibla med Windows.

Uppdatering och konfiguration

Uppdatera och konfigurera klienter från en central plats oavsett var på jorden arbetsstyrkan befinner sig.

Detaljer om Outpost Manager

Outpost Manager är den centrala servern som hanterar åtkomst, användare och grupper i systemet. Outpost Manager är byggd på Microsoft Server med Active Directory aktiverat, härdat och anpassat för att hantera en trygg åtkomstsäkerhetslösning.

Outpost Managers huvudsakliga funktioner är:

Central användarhantering
Outpost Manager hanterar alla användare i systemet gällande autentisering med lösenord, smartkort eller något annat certifikat som är kompatibelt med Windows.

Central administration av klienter för åtkomst
Outpost manager kontrollerar alla åtkomstklienter i systemet, såsom konfigurationer, uppdateringar, GPOs etc.

Server för tid
Outpost Manager tillhandahåller gemensam tidräkning för alla åtkomstklienter och övrig utrustning i din Secure Access-lösning.

Redo för central hantering av USB-enheter
Användning av USB kan hanteras centralt från Outpost Manager genom att installera en administrationsmjukvara på Outpost Manager och agenter på varje åtkomstklient.

Redo för central hantering av nätverksaccess
Åtkomst till nätverkslagret kan hanteras centralt från Outpost Manager genom att välja nätverksutrustning med stöd för Network Access Control (NAC) i kombination med administrationsprogramvara på Outpost Manager och agenter på varje åtkomstklient.

Scroll to top