Förhindra avlyssning med Audio Diode

Hackare kan omvandla dina högtalare till mikrofoner för att avlyssna dina samtal. Ljud som får dina högtalarmembran att vibrera kan avkodas genom att plocka upp signaler som färdas bakåt längs ditt ljudsystem. Risken för att känslig information och data försvinner i orätta händer är stor. Vi förhindrar förlust av information genom att säkerställa enkelriktade ljudflöden.

Avlyssning genom högtalare är ett verkligt hot

Avlyssning genom högtalare är en reell säkerhetslucka hos många verksamheter. Oskyddade enheter som hörlurar och högtalare kan lätt manipuleras av angripare som gör om enheterna till mikrofoner. Membranen i dina högtalare vibrerar både när ljudsignaler överförs genom kabeln till membranen och när ljudvågor når membranen från rummet. Ljudvågor som når membranen omvandlas till en signal och färdas bakåt in i systemet. Tillgång till dessa signaler ger hackare möjlighet att avlyssna säkerhetsklassificerade diskussioner.

Dataläckage från säkra IT-system

Alla högtalare kan omvandlas till mikrofoner genom skadlig programvara. Med rätt modifiering av drivrutiner för ljud kan en svag signal förstärkas och filtreras för att möjliggöra att en konversation i rummet fångas upp. Angripare kan överföra data från säkra till osäkra domäner genom att sända antingen hög- eller lågfrekvenssignaler från en extern hackningsenhet. Detta kan leda till dataförlust från fysiskt separerade system.

Förhindra avlyssning med enkelriktade ljudflöden

Ljuddioder möjliggör enkelriktade ljudflöden och minskar därmed risken för avlyssning genom kringliggande ljudenheter. Ljuddioden fungerar som en diod som endast låter ljudsignaler att färdas i en riktning. Det innebär att ljudsignalerna inte kan färdas bakåt. Detta förhindrar att hackare manipulerar en högtalare/hörlur för att fungera som en mikrofon, för att fånga upp omgivande samtal.

Stoppa intrång med Audio Diode

Ljud som passerar genom Audio Diode går genom ett lågpassfilter. Detta begränsar ljudfrekvenserna till de frekvenser som kan uppfattas av det mänskliga örat. Denna innovativa strategi förhindrar att hackare avlyssnar genom att sända högfrekventa signaler till en extern hackningsenhet.

Detaljer om Audio Diode

Audio Diode installeras mellan din högtalare och din enhet (dator eller annan ljudenhet). En ljudkabel ansluts som ingång och en ljudkabel ansluts som utgång. Beroende på modell kan du aktivera och inaktivera ljud, mikrofon och kamera för att möta dina säkerhetsbehov.

Scroll to top