Outpost Access Terminal

För datorn på kontoret som delas mellan medarbetare med olika åtkomsträttigheter.

En säker portal i ditt kontor

Outpost Access Terminal är vårt sätt att möta behovet för tunna klienter, anpassade för en stationärt placerad dator i er kontorsmiljö. Outpost Access Terminal innebär implementation av rollbaserad åtkomstkontroll. Det vanliga Windows-skrivbordet ersätts med en avskalad vy där användaren ser de applikationer hen är auktoriserad att använda. I normalfall innebär det ett antal länkar till virtuella skrivbordsmiljöer.

Tillgång till det viktigaste

Outpost Access Terminal ersätter det traditionella skrivbordet och låter användaren se de applikationer och virtuella skrivbord hen har åtkomst till. Klienten körs i kioskläge och tar över hela skärmen. De resurser som användaren har åtkomst till är alltid virtuella i form av en strömmad bild från ett datacenter.

Detaljer om Outpost Access Terminal

Kioskläge
Från Outpost Access Terminal tillåts användaren initiera en begränsad mängd sessioner mot den centrala IT-enheten. T.ex. en distanssession mot en eller flera virtuella skrivbordsmiljöer.

Ingen lokal lagring
Outpost Access Terminal lagrar ingen information lokalt. Detta uppnås genom att använda Microsoft Windows-lösning för tunna klienter.

Central driftsättning
Outpost Access Terminal driftsätts centralt från Outpost Manager.

Redo för Smart Card Ready
Outpost klient kommer med inbyggd smartkortläsare.

Central administration
Applikationer konfigureras centralt genom Outpost Manager.

Informera användare
Administratörer kan informera kring operationella händelser som planerat underhåll eller driftstörningar.

Lättanvänt användargränssnitt
Vi har tagit bort allt utom det viktiga. Det är intuitivt och flexibelt.

Scroll to top