link22 File Sync

Synkronisera stora mängder känslig information mellan två parter.

Säker delning

link22 file sync låter dig dela stora mängder filer till externa organisationer över internet genom VPN. Genom innovativ integration av kommersiella lösningar och godkända kryptosystem kan stora mängder säkerhetsklassificerade uppgifter delas säkert mellan två olika organisationer på ett säkert sätt.

Flexibel säkerhet

Välj säkerhetsnivå baserat på er hotbild och de lagkrav ni står inför. Säkerhetsnivån justeras huvudsakligen genom val av VPN-lösning och autentiseringsmetod.

Hanterar dålig anslutning

Filöverföring av den här typen tar tid om det är riktigt stora datamängder. Överföringen är beroende av anslutning, men alla anslutningar bryts med jämna mellanrum. link22 File Sync detekterar kommunikationsproblem och fortsätter brutna överföringar så snart anslutning återupptas.

Scroll to top