Diode Syslog

Skicka syslogmeddelanden mellan domäner.

Transporter syslog-meddelanden

Diode Syslog möjliggör transport av syslog-meddelanden mellan domäner som separeras av datadioder. Produkten är kompatibel med både TCP och UDP-protokoll. Diode Syslog kan konfigureras för att strömma flera syslog-meddelanden parallellt.

Hur Diode Syslog funkar

Den enklaste varianten av Diode Syslog är en enkel kanal uppsatt enligt nedan.

Diode Syslog, så funkar den

Ett annat vanligt scenario ser ut enligt bilden nedan. Där skickas systemloggar från tre separata domäner in till en central domän som i praktiken verkar som övervakningscentral av loggar.

Diode Syslog, så funkar den

Den här typen av systemarkitektur förhindrar informationsläckage mellan säkerhetsdomänerna som övervakas. Personal i respektive säkerhetsdomän har heller ingen möjlighet att manipulera systemloggar efter de har skickats till säkerhetscentralen. Personalen i övervakningscentralen har heller ingen direkt åtkomst till säkerhetsdomänen dem övervakar. Det är därför ingen idé för en förövare att försöka utpressa en enskild individ i syfte att komma åt information utan att bli upptäckt.

Detaljer

Med Diode Syslog kan flera syslogmeddelanden, från flera datorer, skickas vidare till flera syslogservers i ett annat nätverk som separerats med en datadiod.

Scroll to top