Diode Proxy

För att säkerställa pålitlig dataöverföring genom datadioder. Kompatibel med en bred mängd protokoll för att skicka och ta emot filer.

Gör alla datadioder användbara

Link22 Diode Proxy byggdes för att göra alla datadioder användbara. Produkten säkerställer pålitlig dataöverföring med support för en bred mängd nätverksprotokoll. Den fungerar både med fysisk och virtuell host i kombination med alla datadioder.

Oberoende av hårdvara

Våra diodlösningar är kompatibla med alla datadioder. Välj den diod som passar bäst och låt oss göra den bättre för er.

Fysisk eller virtuell

Alla våra produkter och lösningar kan appliceras både fysiskt och/eller virtuellt.

Enkelriktad överföring

Minimera påverkan av fysisk separation, ta kontroll över importerade och exporterade filer. Undvik sneakernet med vår pålitliga och snabba filöverföringsfunktion.

Bryggar protokoll

Brygga NTP, Mediaströmning, syslog och andra protokoll som har stöd för UDP-dataströmmar över datadioder. Enkelt och elegant.

Det är en datadiod

Hur funkar Diode Proxy

En isolerad datadiod är begränsad funktionsmässigt. Den passar bara med enstaka protokoll eftersom den endast stödjer basal envägs-UDP. De flesta system använder tjänster som verkar på en högre nivå, baserat på t.ex: TCP eller tvåvägs-UDP. Genom att addera proxymjukvara på båda sidor av datadioden möjliggörs stöd för komplexare protokoll. Proxyn på den sändanden sidan komverterar komplexa protokoll till UDP för överföring över dioden, rekonstruktion sker sedan hos den mottagande proxyn.

Detaljer om Diode Proxy

Diode Proxy stödjer konfigurerbara och pålitliga filöverföringar från källnätverk till andra nätverk genom datadioder. Produkter stödjer en bred mängd protokoll både när det gäller att skicka och ta emot filer. Filer kan skickas och tas emot genom att använda den lokala delningsfunktionen (dropzone) hostad av proxyn eller genom externa resurser.  Alla delningsfunktioner kan fästas, konfigureras och listas i varje proxys webbgränssnitt.

Filöverföring genom externa resurser:
Diode Proxy har stöd för extern delning på båda proxyn för att skicka- och ta emot filer. Fördelen med externa delningsresurser är att där finns obegränsat med diskutrymme och möjlighet till utökad accesskontroll genom t.ex: Active Directory.

Filöverföringen kan justeras för att möta den nivå av robusthet som situationen kräver. Parametrar som bandbreddsanvändning och antal återtransmissioner (robusthetsstrategi) kan konfigureras.

Diode proxy har en prioriteringsfunktion som säkerställer att delningar som görs i Transfer mode går före delningar som görs i Mirror mode. Detta finns eftersom en användare som väljer transfer mode sannolikt är mer intresserad av en snabb filöverföring.

Diode proxy fildelning med extern fildelning

Mirror Mode:
Mappstrukturer som innehåller filer speglas till en identisk filstruktur i ett destinatinsnätverk och har stöd för CIFS/SMB och NFS. I destinationsnätverket traverseras och processas speglingen kontinuerligt för att säkerställa att den löpande är identisk med källan.

Transfer Mode:
Enskilda filer eller hela mappstrukturer skickas direkt när dem placeras i ytan för delning och dyker direkt upp i den korresponderande ytan för delning i det mottagande systemet (stödjer CIFS/SMB och NFS).

Dropbox (lokal delning):
Dropbox-delningen är en yta för lokal delning där filer kan placeras, på en skickande sidan, eller samlas in, på den mottagande sidan genom att använda en kombination av CIFS/SMB-, SFTP- eller FTP-protokoll.

SFTP:
Den lokala Dropbox-delningen kan nås, både på den mottagande och skickande sidan, genom att använda SFTP och personliga konton under förutsättning att SFTP-funktionalitet har aktiverats under installation. I webbgränssnittet listas enkelt de personliga konton som har tillgång till Dropbox-delning, både för avsändare och mottagare.

FTP:
Den lokala Dropbox-delningen kan nås genom FTP för både mottagande och skickande server, under förutsättning att FTP-funktionen aktiverats under installation. FTP är en enkel lösning i en situation då användarspårning inte är ett krav.

Scroll to top