1 juni, 2023

Ny release Secure Access Client - version 1.7

Secure Access Client är en applikation som ersätter det vanliga skrivbordsgränssnittet på Windows.

Applikationen används i IT-system där man vill styra vilka IT-resurser som användaren har tillgång till på sin klient. Exempel på IT-resurser är lokala applikationer på användarens dator och virtuella skrivbord i ett datacenter. Secure Access Client körs i kioskläge, dvs tar över hela skärmen, och visar resurser som användaren har tillgång till. Administratörer har möjlighet att på detaljerad nivå styra vilka resurser som skall visas för respektive användare.

Ny funktionalitet i version 1.7

 • Ett nytt system för att dölja resurser baserat på användarens plats har lagts till. Varje resurs har en klassificeringsnivå och applikationen visar bara resurser med en klassificeringsnivå som inte är högre än den högsta tillåtna nivån på den plats som användaren ansluter från. Användarplatsen bestäms baserat på aktuell Active Directory-domän och subnät.
 • Nya registerposter "Platser" och "Säkerhetsklassificeringsnivåer" har lagts till för att stödja ovanstående funktion.
 • Stöd för färgsättning av resurser beroende på deras klassificeringsnivåer.
 • Stöd för zoomkontroller för resursvyn och kortkommandon med Ctrl+ och Ctrl-.
 • Knappen för uppdatering triggar förmågan att uppdatera resurser, SCL:er (Security Classification Level), platser samt funktionen gpupdate för att uppdatera grupppolicyer.
 • Meddelandefältet är mer framträdande när meddelanden visas.
 • Adderad symbol för avstängningsknapp i systemmenyn längst ner till vänster.
 • Adderat användarnamn och platsinformation i Om-menyn.
 • Nedtoning av resursvy-knappar då de ej kan nyttjas.
 • Adderat stöd för nyradstecken (\n) i resursnamn och beskrivningar.

Läs mer

Relaterat

Var artikeln värdefull?

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!


  Vill du veta mer?

  Helena Gällerdal Högfeldt
  sales@link22.se
  013-13 24 00

  Helena Gällerdal Högfeldt
  Scroll to top