Link22 antagna till Säkerhets- och Försvarsföretagen

Vi på link22 är stolta över att meddela att vi har blivit antagna som medlem i branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige, som syftar till att främja konkurrensförutsättningarna för sina medlemsföretag.

Vi ser att marknaden för cybersäkerhet är enorm och det finns ekonomiskt rum för fler aktörer och mer tillväxt, samma sak gäller försvarindrustrin i stort. Säkerhetsläget kommer alltid vara utmanat och det är nödvändigt att marknadskonkurrerande aktörer också samarbetar mot det högre målet att skapa ett säkrare samhälle. 

Som medlem i SOFF har vi möjlighet att delta i arbetet för att säkerställa att säkerhets- och försvarsbranschen i Sverige har de bästa förutsättningarna att verka framgångsrikt. Vi ser fram emot att samverka med andra ledande företag inom branschen och att bidra till marknadsfrämjande processer och aktiviteter.

Välkommen Peter Alvarsson

Världen digitaliseras i rask takt, fler och fler prylar blir uppkopplade. Myndigheter digitaliseras, industrier är beroende av digitala system och samhällskritisk infrastruktur är uppkopplad. Begreppen cybersäkerhet och generell säkerhet överlappar varandra. Situationen blir mer komplex vilket ställer högre krav på lösningarna. Vi ser fram emot att samverka med både direkta kollegor och nya partners genom vårt medlemskap i SOFF.

Vi är övertygade om att detta medlemskap kommer att vara viktigt för vårt fortsatta arbete inom säkerhets- och försvarsbranschen. Vi är tacksamma för chansen att vara en del av en organisation som har en så stark ställning och påverkan inom branschen, och vi ser fram emot att bidra till SOFFs arbete. Som ett av Sveriges ledande cybersäkerhetsföretag känns det självklart för oss att vara medlemmar och vi tror vi kan bidra i arbetet mot en blomstrande marknad för medlemsföretagen, både på hemmaplan och internationellt.

Scroll to top