Förnyad kvalitetssäkring genom ISO 9001

Välkommen Peter Alvarsson

Kvalitet

Kvalitet är av högsta vikt för oss. Våra säkerhetsprodukter måste möta varje försök till intrång, utan undantag. När våra kunder utsätts för en attack har dem bara en chans att försvara sig. Vi måste lyckas varje gång för att våra kunder ska bibehålla sin effektivitet. När det gäller försvar är kvalitet att föredra över kvantitet. Våra produkter behöver hålla hög kvalitet och för att uppnå det tror vi att hela verksamheten måste hålla hög kvalitet. Värderingar sprider sig över person, domän och uppgift, vi värderar kvalitet. Det är därför självklart för oss att uppfylla kraven för ISO9001 som handlar om kvalitetssäkring av verksamheter och vi kan stolt meddela att vi just förnyat vår kvalitetscertifiering godkänd av DNV.

Vi ser fram emot att fortsätta leverera cybersäkerhet utan kompromiss.

Scroll to top