link22 27001-certifierade

På link22 tar vi säkerheten på allvar. Vi är därför glada att meddela att vårt verksamhetsledningssystem nu är ISO-27001:2023-certifierat. Denna internationellt erkända certifiering är en bekräftelse på vårt dedikerade arbete för att skydda både vår egen och våra kunders information. Vi kompletterar dessutom vårt befintliga certifikat runt kvalitet ISO9001 med denna nya certifiering.

Vad är ISO 27001?

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard som specificerar krav för att etablera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Detta omfattande ramverk hjälper organisationer att systematiskt hantera och skydda känslig information.

Vad betyder ISO 27001 för link22?

link22 levererar idag cybersäkerhetslösningar till kunder med högsta krav. ISO 27001-certifikatet betyder att vår förmåga att inte kompromissa med säkerheten även gäller oss själva. Vi har nu fått ett kvitto på att vi arbetar systematiskt och strukturerat gällande informationssäkerhet. Oaktat certifikatet så har detta präglat oss även tidigare, både för oss själva och genom de produkter vi tillhandahåller till kunder.

Vad betyder ISO 27001 för link22 och våra kunder?

ISO 27001-certifikatet är en värdefull bekräftelse för oss och en kvalitetsstämpel på vårt arbete.

Vi är stolta över att ha genomfört certifieringsprocessen internt, utan externa konsulter, vilket visar vårt genuina engagemang för informationssäkerhet. Vi är övertygade om att detta stärker vårt erbjudande gentemot kunder och partners som allt oftare kräver ISO 27001-certifiering.

För våra kunder innebär vår ISO 27001-certifiering en extra trygghet. Det visar att vi har implementerat passande säkerhetslösningar och processer för att skydda tillgångar från obehörig åtkomst, ändring, förstörelse eller förlust.

Ramverket innefattar tekniska kontroller som säkerställer att strukturer etableras för att till exempel ställa krav på leverantörskedjor och omvärlden. ISO 27001-certifieringen visar att link22 är en pålitlig partner som är fullt kapabel att uppfylla komplexa krav och skydda känslig information mot cyberhot. Detta är särskilt viktigt för organisationer som verkar inom reglerade branscher där informationssäkerhet är av yttersta vikt.

Att upprätthålla ISO 27001

Att upprätthålla ISO 27001 certifieringen kräver en kontinuerlig förbättringsprocess. På link22 är vi engagerade i att ständigt förbättra vårt verksamhetsledningssystem för att inte bara uppfylla, utan överträffa de krav som krävs av ISO 27001. Detta innebär regelbundna revisioner och uppdateringar av vårt verksamhetsledningssystem, vilket säkerställer att vi alltid är i framkant när det gäller informationssäkerhet.

Teamwork från link22

Vi vill rikta ett stort tack till revisionsbyrån sbcert, som varit mycket kunniga och konstruktiva i arbetet mot certifikatet. Sist men inte minst, tack till alla medarbetare på link22 för allt jobb mot detta mål!

Om ni vill höra mer om vår resa och erfarenheter från arbetet med ISO 27001, tveka inte att kontakta oss. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och våra insikter. Kontakta oss på sales@link22.se eller boka en demo.

Conny Ljungqvist - CEO

Kontakta oss!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev