link22 uppmärksammas i Corren

Welcome Henrik Nilsson!

Idag uppmärksammar Corren link22 in en artikel. Den belyser företagets historia, nuläget och framtida möjligheter och utmaningar.

”Aldrig har det varit så stort fokus på cybersäkerhet som nu. Incidenterna på Transportstyrelsen och Coop är bara två i raden senaste åren. För Linköpingsföretaget link22, som jobbat med cybersäkerhet sedan 2006, betyder det fler affärer än någonsin och behov av nyrekrytering.”

Läs gärna vidare här: Corren

Scroll to top