Vi gratulerar Hanna Sterneling för ett väl genomfört examensarbete!

Hanna presenterade sitt examensarbete “Monitoring of a Modelled Real-Time System – Unidirectional Networks Enabled by Data Diodes” på Linköpings Universitet i tisdags. Arbetet handlar om övervakning av filservrar vilket passar bra med våra produkter inom Cross Domain Solutions (CDS). I CDS används dioder för att flytta filer mellan filservrar i separata nätverk. En central funktion är att filservern är tillgänglig och det är här resultatet av Hannas exjobb kommer att användas.

Dela sidan


X