Trygg & Säker

Trygg & Säker är mötesplatsen och konferensen för dig som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige. Mässan arrangeras i samarbete med Malmö Stad.

Datum:
13-14 april 2021

Läs mer här:
tryggochsäker.se

Dela sidan
X