Våra tjänster

Våra tjänster

Att känna det okända

IT-säkerhet handlar om att vara beredd på allt. Men hur håller man försprånget till något man inte kan se? Vi har inget enkelt svar. För det finns inga genvägar. Det handlar om att ständigt jobba för att ligga i teknisk framkant, att knyta till sig den främsta kompetensen, och framför allt att ha erfarenheten som krävs för att kunna prioritera inför framtiden.

link22 grundades 2006. Vi har växt organiskt sedan dess och är idag 14 anställda och omsätter 12 miljoner. Vi tror vi har nått hit eftersom vi är en ledande aktör inom säkerhets- och systemlösningar för kunder med högt ställda säkerhetskrav. Vi erbjuder hela tjänstekedjan från verksamhetsanalys till underhåll av införda säkerhetslösningar. Dessutom erbjuder vi högkvalitativa IT-säkerhetsprodukter med fokus på användarvänlighet och hög assurans.

rectangle_people

Utveckling

Vi utvecklar säkerhetslösningar både i våra egna lokaler samt ute hos våra kunder. Vår breda kompetens gör att vi kan bemöta kunder med mycket skiftande tekniska utmaningar och behov av säkerhet. Bland våra kunder finns både myndigheter och svensk försvarsindustri. Välkommen att kontakta oss om du har några idéer eller tankar kring utveckling av säkerhetslösningar.

Integration

Våra systemlösningar måste hålla hög säkerhet, men de måste även kunna integreras sömlöst i våra kunders verksamhet. link22 har ett brett kunnande inom systemutveckling, och skräddarsyr lösningar som höjer såväl säkerheten som effektiviteten. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring system- eller produktintegration.

Ackreditering

Vi har ett stort kunnande kring ackreditering och hjälper våra kunder att få sina system godkända ur ett IT-säkerhetsperspektiv, t.ex. Försvarsmaktens krav för IT-system som hanterar hemlig uppgift. Välkommen att kontakta oss om du önskar veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ackrediteringsfrågor.

Underhåll

Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla, vidareutveckla och framtidssäkra de lösningar vi utvecklat och infört. Därför är de alltid på bästa sätt anpassade till verksamheten. Vi genomför även tekniska utredningar som fungerar som beslutsunderlag för framtida utveckling. Välkommen att kontaka oss om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med förvaltningsfrågor.

Kodgranskning och säkerhetsanalys

Vi har gedigen erfarenhet av kodgranskningar och säkerhetsanalyser från våra 10 år inom avancerad IT-säkerhet. Därmed anser vi oss väl lämpade att hjälpa olika kunder granska kod samt göra säkerhetsanalyser. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete med kodgranskning och säkerhetsanalyser.

Vad kan vi göra säkrare för dig?

Dela sidan
X