Shield

Avlyssningsskydd för alla dina möten

Shield

Avlyssningsskydd för alla dina möten

Skapa trygghet för alla mötesdeltagare

Med en vanlig mobiltelefon är det idag möjligt att avlyssna och spela in ljud från möten där känslig information diskuteras, även om telefonen sätts i offline-läge. En inspelning som ska vara grund för minnesanteckningar kan enkelt komma på avvägar och spridas till obehöriga. Med dagens teknik är det också möjligt för obehöriga att manipulera mötesdeltagares mobiltelefoner och på så sätt avlyssna möten. link22 Shield är en ljudisolerad s.k. bruslåda, med plats för flera mobiler och tablets. Den ger dig ett starkt avlyssnings- och övervakningsskydd, och skapar enkelt trygghet för alla dina mötesdeltagare.

Mer information finns på shieldyourmeetings.com

Vad kan vi göra säkrare för dig?

Dela sidan
X