Sentry

Plattform för centrala säkerhetsfunktioner

Sentry

Plattform för centrala säkerhetsfunktioner

Sätt integriteten i centrum

I en säker IT-miljö finns inga utrymmen för brister eller avbrott. Sentry är en plattform för centrala säkerhetsfunktioner, med speciellt fokus på slutna system och nät. Sentrys integritetsövervakning och logghantering detekterar effektivt försök till dataintrång och missbruk. Sentry levereras som en nyckelfärdig lösning med dokumentation. Vi på link22 erbjuder givetvis installation, konfiguration och utbildning.

Hämta link22 Sentry produktbroschyr

link22 sentry

Säkerhet som aldrig vilar

En verksamhet med slutna system som hanterar känsliga data och information, har oftast höga säkerhetskrav ställda på sig, såväl internt som utifrån. Här är det avgörande att alla verksamhetens system följer den fastställda säkerhetspolicyn, utan avbrott.

Sentry är en lösning för integritetsövervakning som ser till att din verksamhets säkerhetspolicy följs kontinuerligt, på ett så effektivt sätt som möjligt.

Sentry övervakar systemets integritet. Den söker exempelvis kontinuerligt efter kända sårbarheter, vilket ofta beror på saknade säkerhetsuppdateringar. Dessa processer baseras på integrerade produkter från NetIQ.

rectangle_rack_sentry

Administratörsroller

Sentry fungerar som en fristående enhet med lokala konton. Det möjliggör en separation mellan system- och säkerhetsadministration genom att endast låta säkerhetsansvariga ha tillgång till Sentrys funktioner.

Övervakar ditt IT-skydd

Systemgemensam tid

För högsta möjliga säkerhet, ska hela ditt IT-system ha en gemensam tid. Sentry fungerar som en högkvalitativ klocka (s.k. NTP-server) med hjälp av en integrerad klockmodul. Den stabila oscillatorn gör att Sentry kan upprätthålla hög noggrannhet av tiden, även när externa referenskällor saknas.

nyckelfärdig lösning - link22

Fysiskt skydd

Sentry uppfyller också höga krav på fysisk säkerhet, med t.ex. lås- och plomberbar front, samt en robust konstruktion som är utformad för att intrång och intrångsförsök skall försvåras och inte kunna genomföras obemärkt. På enhetens baksida exponeras enbart de gränssnitt som behövs, via en panel som kan skräddarsys efter behov.

Tekniska specifikationer

Sentry levereras som en nyckelfärdig lösning. All mjukvara är förinstallerad på dedikerad hårdvara, allt inneslutet i ett 19” rackmonterbart chassi som är utformat för att ge ett gott fysiskt skydd.

Designad och tillverkad i Sverige

Vad kan vi göra säkrare för dig?

Dela sidan
X