Outpost

Fristående arbetsstation för säker hantering av känslig information

Outpost

Fristående arbetsstation för säker hantering av känslig information

Säkerhet och användarvänlighet kombinerat

Säkerhetskraven kring säkra fristående arbetsstationer och nedlåsta datorer (KSF-dator), t.ex. laptops, kan vara många och skiftande beroende på var de används och vilken information de hanterar. Till exempel ska de kunna fungera som bra arbetsstationer samtidigt som de är avskärmade från kommunikationsnät och andra IT-system. De används bland annat för att skriva viktiga offerter, generera certifikat / kryptonycklar, signering av mjukvara, analyser av loggar m.m. link22 Outpost är en komplett fristående teknisk plattform baserad på en nedlåst laptop med hög prestanda, designad för att kunna hantera försvarssekretess och hemliga uppgifter. Den kombinerar säker användning med användarvänlighet och flexibilitet. Allt anpassat efter just din verksamhet.

outpost-ruta-bild

En trygg helhetslösning

link22 Outpost fristående nedlåst dator som innehåller all nödvändig hårdvara och funktionalitet för en väl fungerande arbetsplats, inklusive möjligheter för import av uppdateringar, utskrifter, DVD-bränning, backup, arkivering av data till externt media m.m. Plattformen består av dator, tillbehör och programvara, publikationer för daglig användning och förvaltning, samt teknisk dokumentation.

anpassadtilldinverksamhet

Anpassning till din ­IT-miljö

link22 Outpost anpassas till just din IT-miljö och dina processer. Tillsammans tar vi fram en kravbild och implementerar, testar och dokumenterar din lösning. I grundutförandet separeras data utifrån principen ”need to know” med mappar och grupptillhörigheter i Windows. För ytterligare separation kan vi även integrera dokumenthanteringssystem, källkodshanteringssystem, databaser och liknande. Självklart är link22 Outpost helt befriad från trådlösa tekniker (såsom WLAN, WWAN, Bluetooth m.m.).

nyckelfardiglosning-1

Säkerhetsfunktioner

link22 Outpost är mycket användarvänlig och hanterar dina nödvändiga säkerhetsfunktioner, såsom:

 • Autentisering och behörighetskontroll med smarta kort eller lösenord.
 • Säkerhetsloggning.
 • Härdning, där Microsoft Windows, integrerade tredjepartsprogram och BIOS är nedlåsta för att reducera attackytor till ett minimum.
 • Skydd mot skadlig kod.
 • Enkel hantering av uppdateringar. Med hjälp av separat uppdateringsdisk och våra supporttjänster är det enkelt att vara uppdaterad, även om Outpost aldrig ansluts direkt mot Internet.
 • Enkel backup med två interna hårddiskar; en för data och en för backup. Arkivering görs till separat extern disk.

Tekniska specifikationer

link22 Outpost innehåller nödvändig hårdvara för en fungerande arbetsplats, inklusive möjligheter för import av uppdateringar, utskrifter, bränna DVD, arkivering i händelse av brand m.m.


Dator – Dell Precision 7510

 • Intel Core i5-6300HQ
 • 8GB RAM
 • 512GB M.2 SSD för OS och data
 • 2TB 5400RPM SATA HDD för intern backup
 • 15,6” FHD (1920×1080)
 • Inbyggd smartkortläsare
 • Bakgrundsbelyst tangentbord
 • Sekretessfilter
 • Vikt 2,8 kg

Tillbehör:

 • 2TB extern USB-disk för arkivering
 • 1TB extern USB-disk för uppdateringar
 • Extern DVD-brännare
 • (Option: Skrivare)

Programvara:

 • Nedlåst Windows
 • USB Blocker
 • Virusskydd
 • Backup
 • Microsoft Office

Vad kan vi göra säkrare för dig?

Dela sidan
X