Outpost Client

Outpost Client är en härdad bärbar dator byggd för att användas mobilt i nätverksanslutna klient/server-miljöer.

Användarvänligt arbete med säkerhetsklassificerad information

Få tillgång till säkerhetsklassificerad information i ett centralt system genom en användarvänlig klient baserad på Windows.

Arbeta var som helst

Outpost Client kan liknas vid en kikare som låter dig se säkerhetsklassificerad information från distans, genom VPN. Vi flyttar inte informationen till användaren, vi ger användaren ögon som sträcker sig hela vägen till platsen där informationen ligger för säker lagring.

Tillgång utan läckage

Vi har tagit bort USB portar för att minska risken för läckage.

Flexibel inloggning

Logga in med lösenord eller smartkort.

Övervakning

Relevanta loggar skapas löpande och skickas till Outpost Manager för säker förvaring.

Detaljer

Visa operativ information av relevans
Administratörer kan presentera information som är av operativ relevans, t.ex. planerat underhåll eller systemstörningar.

Enkelt användargränssnitt
Vi har tagit bort det överflödiga för att låta det viktiga ta plats. Det är intuitivt och flexibelt.

Administreras centralt
Outpost Client är ansluten till en Windows-domän där systemets Outpost Manager agerar Active Directory. Även OS-härdningen styrs från Outpost Manager.

Krypterad
Hårddisken i Outpost Client krypteras med Bitlocker.

Redo för VPN
Outpost Client kommer förberedd för VPN-integration, antingen installerat som mjukvara eller som extern fysisk krypto.

Redo för central USB-hantering
Outpost Client kommer förberedd för central hantering av USB-användande. Vem som får använda vilket USB på vilka sätt hanteras centralt.

Redo för Smart Cards
Outpost Client är utrustad med inbyggd smartkortläsare som aktiveras om organisationen väljer att konfigurera Outpost Manager för att stödja inlogg med smartkort.

 

Scroll to top