Diode

Enkelriktad överföring av data för säkra informationssystem

Diode

Enkelriktad överföring av data för säkra informationssystem

När du behöver fullständig nätverkssäkerhet

Dataläckor kan vara förödande. Traditionella IT-säkerhetslösningar innebär också alltid en risk, eftersom de bygger på tvåvägskommunikation. Med vår mjukvarulösning Diode finns inte den risken. Den är en så kallad datadiod som bygger på enkelriktad envägskommunikation. Diode kopplar ihop två nätverk och låter data passera endast åt ett håll – in eller ut. Beroende på åt vilket håll informationen kan passera, kan Diode ha en mängd olika tillämpningsområden. Diode levereras som en nyckelfärdig lösning med dokumentation, som uppfyller höga säkerhetskrav.

Mer information finns på diodegateway.com

link22 diode

Vad kan vi göra säkrare för dig?

Dela sidan