Diode Toolkit

Effektiv enkelriktad kommunikation

Diode Toolkit

Effektiv enkelriktad kommunikation

Effektiv enkelriktad kommunikation

IT-system för känslig information isoleras ofta från andra system genom användande av datadioder vilka erbjuder garanterat enkelriktad kommunikation. En datadiod i sig löser inget verksamhetsbehov, då merparten av en verksamhets informationsflöden förutsätter dubbelriktad kommunikation. Det är här Diode Toolkit passar in med produkter och lösningar som låter informationen korsa datadioder utan dyra anpassningar.

Mer information finns på diodetoolkit.com

Vad kan vi göra säkrare för dig?

Dela sidan
X